Object structure

Title:

Foods of the red deer as determined by rumen content analyses

Creator:

Dzięciołowski, R.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

Na terenie trzech obwodów leśnych położonych w nizinnej Polsce zebrano w ciągu 4 sezonów polowań (wrzesień-luty) materiał 110 próbek treści żwaczy jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) (Tabela 1). Starano się doprowadzić oznaczenie roślin pokarmowych do gatunku, lecz w wielu przypadkach możliwe było jedynie zaklasyfikowanie do jednej z następujących grup: 1) drzewa i krzewy, 2) krzewinki, 3) trawy, turzyce i sity, 4) mchy i porosty, 5) paprocie, widłaki i skrzypy, 6) grzyby, 7) dwuliścienne zioła (w tym rośliny uprawne), 8) inne.

Subject and Keywords:

Cervus elaphus ; rumen content analyses ; food ; rumen ; Jeleń szlachetny ; pokarm ; żwacz

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

6

Start page:

89

End page:

110

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-6

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: