Object structure

Title:

Winter distribution and abundance of mustelids and beavers in the river valleys of Białowieża Primeval Forest

Creator:

Sidorovich, V. E. ; Jędrzejewska, B. ; Jędrzejewski, W.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1996

Description:

Lutra lutra, Mustela vison, M. putorius, M. erminea, M. nivalis, and the settlements of Castor fiber were surveyed along 170 km of rivers in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus), the best preserved temperate lowland forest in Europe. The censused rivers varied from very small (1-5 m wide, <1 m deep) to medium-sized (11-15 m wide, up to 3 m deep). Mustelids were counted by tracks left in snow.

Subject and Keywords:

abundance ; Białowieża Primeval Forest ; Castor fiber ; winter distribution ; habitat niches ; Lutra lutra ; Mustela erminea ; Mustela putorius ; Mustela vison ; Bóbr europejski ; Norka amerykańska ; wydra ; gronostaj ; łasica ; Tchórz zwyczajny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

41

Issue:

2

Start page:

155

End page:

170

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.96-15

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego