Object structure

Title:

Wiedza o przeszłości - perspektywy na przyszłość

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 2 (2013)

Creator:

Domańska, Ewa

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 221-27 ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

historiography - Poland - 1945- ; methodology of history

References:

Bachmann-Medick Doris. 2012. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Bakke Monika. 2010. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań : Wyd. Naukowe.
Bakke Monika. 2011. „Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem”. Teksty Drugie 3 : 193–204.
Barad K. 2012. Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć.
Capra Frank. 1997. The Web of Life. London : Press.
Chakrabarty Dipesh. 2009. „The Climate of History: Four Theses”. Critical Inquiry 35 (2): 221–229.
Chakrabarty Dipesh. 2011. Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Poznań : Wyd. Naukowe.
Crosby Alfred W. 1999. Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900–1900. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Domańska Ewa. 1998. Encounters. Philosophy of History After Postmodernism. Charlottesville, Va.–London : Press.
Domańska Ewa. 2006. Ku historii nieantropocentrycznej. W Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 104–127. Poznań UAM.
Domańska Ewa. 2010/2011. „Die paradigmatische Lücke (paradigmatic gap) in den heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften”. Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 4: 34–54.
Domańska Ewa. 2012. Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Fabian Johannes. 2012. „Cultural Anthropology and the Question of Knowledge”. Journal of the Royal Anthropological Institute 18 (2) : 446–456.
Fukuyama Francis. 2004. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków : WUJ.
Hodder Ian. 2012. Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Oxford : OUP.
Kieniewicz Jan. 1975. Kerala. Od równowagi do zacofania. Warszawa : PWN.
Kieniewicz Jan. 2008. Ekspansja, kolonializm, cywilizacja. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Kołodziejczyk Dariusz. C. Şandru. 2012. „On Colonialism, Communism and East-Central Europe — Some Reflections”. Journal of Postcolonial Writing 48 (2) : 114–124.
Kowalewski Jacek. Wojciech Piasek. 2010. Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne. Olsztyn: Wyd. Naukowe IF UWM.
Kuchowicz Zbigniew. 1985. O biologiczny wymiar historii. Warszawa : PWN.
Kuhn Thomas S. 2001. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa : PWN.
Małczyński Jacek. 2009. „Drzewa żywe pomniki w Muzeum-Miejscu Pamięci w Bełżcu”. Teksty Drugie 1/2: 208–214.
Olsen B. 2013. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa : Press.
Pankiewicz Ryszard. 2004. W poszukiwaniu paradygmatu historii. Nowe próby interpretacji wczesnych społeczeństw antycznych. W Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12–14 września 2000, 17-27. Rzeszów Press.
Pomian Krzysztof. 2011. „Historia — dziś”. Przegląd Polityczny 106: 3–15.
Potomäki Heikki. 2011. „On the Complexity of Time and Temporality. Implications of World History and Global Futures”. Australian Journal of Politics and History 57 (3) : 351–359.
Pyburn Anne P. 2005. „Why Archaeology Must be a Science”. Habitus. Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 3 (2) : 221–239.
Skórzewski Dariusz. 2013. Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin : Wyd. Naukowe.
Snow Charles P. 1999. Dwie kultury. Warszawa : CiS.
Sowa Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą.. Kraków : WUJ.
Spivak Chakravorty Gayatri. 2010. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”. Krytyka Polityczna 24/25 : 196–239.
Starzyńska-Kościuszko Ewa. 2006. „Słowo wstępne”. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 12 : 6-9.
Wolfe C. 2013. „Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm)”. Teksty Drugie 1/2 : 125–153.
Zamorski Krzysztof. 2008. Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii. Kraków : Wyd. Naukowe.
Znaczenie. W Teorie wywrotowe, 323–362. Poznań : Wyd. Naukowe UAM.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

120

Issue:

2

Start page:

221

End page:

274

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Source:

IH PAN, sygn. A.52/120/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund