Object structure

Title:

Amphibians of Wałbrzych

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Wałbrzycha

Creator:

Tomalka-Sadownik, Agnieszka ; Rozenblut-Kościsty, Beata

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Bibliogr.: p. 171-173 ; P. 163-179 ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Subject and Keywords:

urbanization ; amphibians ; Amphibia ; Wałbrzych ; Poland ; populations ; urban animals ; man's impact ; effect of human beings

Abstract:

In the city of Wałbrzych 67 water bodies (about 95% of all Wałbrzych ponds) were investi-gated. Among them, 58 water bodies (86.57%) are of anthropogenic origin. In the studied area 9 amphibian species were recorded: Rana temporaria (present in 44.78% of studied water bodies), Bufo bufo (44.78%), Triturus vulgaris (17.91%), Trirutus alpestris (16.62%), water frogs of the Rana esculenta complex (Rana lessonae and Rana kl. esculenta, 10.45% altogether), Bufo viridis (10.45%), Bufo calamita (4.48%) and Triturus cristatus (4.48%). Amphibians were present in 48 ponds (71.64% of studied water bodies). Maximum number of species (six) was recorded in only 1 water body; minimum number of species (1) was recorded in 19 ponds. Surprisingly, the maximum number of species occurred in the pond located within dense urban area. One bank of this pond was a vertical brick wall and there is not much vegetation in the pond. In industrial areas of Wałbrzych presence of only 5 amphibian species was noted, however on 7 sites there were no amphibians atall. Similar low number of amphibian species (five) was also noted in mini-ponds in the allotments.

References:

Baluka B. 2000a. Badania nad herpetofauną Wałbrzycha In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Baluka B. 2000b. Świat płazów i gadów Książańskiego Parku Krajobrazowego. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 6-9. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Basta G., Guzik M. & Zamachowski W. 2002. Amphibian occupancy of newly created water bodies. Przegląd Przyrodniczy 3: 121-128. [in Polish with English summary]
Bronmark Ch. & Edenhamn P. 1994. Does the presence of fish affect the distribution of the frogs {Hvla arborea)! Conservation Biology 8: 841-845.
Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 21-37. [In Polish with English summary]
Chovanec A. 1994. Man-made wetlands in urban recreational areas - a habitat for endangered species? Landscape and Urban Planning 29: 43-54.
Ensabella ., Loriga S., Formichetti P., Isotti R. & Sorace A. 2003. Breeding site selection of Bufo viridis in the city of Rome (Italy). Amphibia-Reptilia 24: 396-400.
Ficetola G. F. & De Bernardi F. 2004. Amphibians in a human-dominated landscape: the community structure is related to habitat features and isolation. Biological Conservation 119: 219-230.
Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary]
Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
Hamer A. J. & McDonnell M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449.
Jońca E. 1989. Książański Park Krajobrazowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 84 pp.
Juszczyk W. 1987. Plaży i gady krajowe. Vol. 2. PWN, Warszawa, 384 pp.
Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 65-80. [In Polish with English summary]
Kwiatkowska-Szygulska B. (ed.). 2006. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wroclaw, 240-254.
Leś E. Skrętowicz L. & Tabaka S. 2006. Herpetofauna Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28.09.2006, Kraków, pp. 64-70. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 209 pp.
Leontyeva O. A. & Semenov D. V. 1998. Status of herpetofauna in Moscow. In: Miaud C. & Guyetant R. (eds): Current Studies in Herpetology. Proceedings of the 9th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, 25-29 August 1998, Le Bourget du Lac, France, pp. 269-275. SEH, Le Bourget du Lac, 478 pp.
Madej Z. 1973. Ekologia europejskich kumaków (.Bombinct Oken, 1816). Przegląd Zoologiczny 17: 200-204.
Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
Najbar B. Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004. Przegląd Zoologiczny 49: 155-166. [In Polish with English summary]
Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. & Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, pp. 151-167. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, 546 pp.
Paluch A. & Profus P. 2004. Status and distribution of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) in Poland with special regard to the population of the Góry Bardzkie Mts. (Central Sudety Mts.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (3): 49-77. [in Polish with English summary]
Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Verlag von Gebruder Bomtraeger, Berlin, 557 pp.
Pellet J., Guisan A. & Perrin N. 2004a. A concentric analysis of the impact of urbanization on the threatened European Tree Frog in an agricultural landscape. Conservation Biology 18: 1599-1606.
Pellet J., Hoehn S. & Perrin N. 2004b. Multiscale determinants of tree frog {Hvla arborea L.) calling ponds in western Switzerland. Biodiversity and Conservation 13: 2227-223.
Rak J. & Ogielska M. 2006. Występowanie salamandry plamistej Salamandra salamandra w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28.09.2006, Kraków, pp. 96-97. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 209 pp.
Ruprecht A. L. 1977. Rozmieszczenie huczka ziemnego Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 4: 344-346.
Siwak P, Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary]
Skelly D. K., Bolden S. R., Holland M. P., Freidenburg L. K., Freidenfelds N. A. & Malcolm T. R. 2006. Urbanization and disease in amphibians. In: Collinge S. K. & Ray Ch. (eds). Disease Ecology, pp. 153-168. Oxford University Press, 240 pp.
Szymura J. M. 2004. Kumak nizinny. In: Kepel A. (ed.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Podręcznik metodyczny. Vol. 6. pp. 298-302. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 500 pp.
Świerad J. 2003. Plaży i gady Tatr, Podhala i Doliny Dunajca oraz ich ochrona. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 155 pp.
Vignoli L., Mocaer I., Luiselli L. & Bologna M. A. 2009. Can a large metropolis sustain complex herpetofauna communities? An analysis of the suitability of green space fragments in Rome. Animal Conservation 12: 456-466.
Zwoździak J., Rotko J., Stanisławska M., Jerzmański J., Jankowski W., Marlinga J. & Kraniewski R. 2004. Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzych na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2015. Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” Nowa Ruda. Wałbrzych, 156 pp.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

163

End page:

179

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2010.53.2.163

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol ; eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.