Object

Title: Europa Środkowo-Wschodnia i jej wczesne państwowości : temat wyczerpany czy perspektywiczny

Creator:

Žemlička, Josef (1946- ).

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 4 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 911-919

References:

Gawlas Sławomir. 1996. O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski. Warszawa Wydawnictwo Naukowe.
Klaniczay Gabor. 2000. Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge : CUP.
Libor Jan. 2006. Václav I. a struktury panovnické moci. Praha : Knižnice Matice moravské.
Pauk Marcin R. 2008. Recepcja nowych form życia społecznego na Słowiańszczyźnie Zachodniej w dobie transformacji XIII wieku. W Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X−XIII/XIV w.): Pytania o strategię badań: europeizacja a przełom cywilizacyjny, 43–69. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe UWr.
Reynolds Susan. 1994. Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford : OUP.
Žemlička Josef. 1995. „Expanze, krize a obnova Čech v letech 935−1055 (K systémovým proměnám raných státu ve střední Evropě)”. Český časopis historický 93, 205–222.
Žemlička Josef. 2007. Čechy v době knížecí (1034−1198). Praha : Edice.
Žemlička Josef. 2012. „K pozemkové výbavě české nobility ve starším středověku”. Český časopis historický 110 : 189–233.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

120

Issue:

4

Start page:

911

End page:

919

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45028

Source:

IH PAN, sygn. A.52/120/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information