Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: [Budowa drewnianego budynku] [Dokument ikonograficzny]

Creator:

[Bogdanowicz, Mikołaj]

Date issued/created:

[ok. 1914-1918]

Resource Type:

Fotografia

Description:

Fotografia przedstawia dwóch mężczyzn pracujących przy budowie niedużego drewnianego budynku stojącego bardzo blisko dużego drewnianego budynku. Do ganku dużego budynku przystawiona jest drabina, na szczycie której pracuje trzeci mężczyzna ; Według właściciela zdjęcia jego autorem był jego ojciec, inżynier budowy dróg i mostów (specjalizacja w dawnej C.K. Austrii), Mikołaj Bogdanowicz. W okresie pierwszej wojny światowej, jako mieszkaniec Galicji, był powołany do armii austriackiej. W armii tej był dowódcą trzech kampanii saperów, z których jedna była kampanią żydowską. Terenem jego działania był Wołyń i częściowo Podole, gdzie w czasie wielomiesięcznego „zatrzymania” się frontu budował rowy strzeleckie, drogi, mosty itp. ; okres I wojny światowej, Podole, obecnie Ukraina ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45612

Source:

IAiE PAN, nr inw. 233A-162

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego