Object structure

Title:

Wyszogród

Description:

Wczesnośredniowieczna osada (stanowisko 2a) tworzy z grodziskiem (stanowisko 2 znane pod nazwą miejscową ,,Okrągła Góra”) dwuczłonowy kompleks osadniczy znajdujący się na krawędzi wysokiego, urwistego brzegu Wisły w odległości około 2,6 km na zachód od centrum miasta. Od strony wschodniej i bezpośrednio przylegającym do grodziska na obszarze niemal zupełnie płaskim odkryta została w 1979 roku osada (stan. 2a) ; Badania wykopaliskowe osady (1981 – 1985) prowadzone były przez prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego z zespołem (Instytut Historii Kultury Materialnej obecnie Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) i koncentrowały się w zachodniej jej części, na obszarze sąsiadującym z grodziskiem. Ogółem przebadano przestrzeń 1367 m², co stanowi około 5% przewidywanej powierzchni stanowiska. Natrafiono na 35 obiektów zagłębionych w ziemię, z czego przebadano całkowicie 33 (obiekty wyraźnie kilkufazowe traktowane są, jako 1)

Subject and Keywords:

średniowiecze wczesne -- Polska ; archeologiczne badania -- Polska ; osady wczesnośredniowieczne -- Polska ; osadnictwo wczesnośredniowieczne -- Polska ; grodziska wczesnośredniowieczne -- Polska ; ceramika wczesnośredniowieczna ; Wyszogród, pow. Płock (Polska)

Resource Type:

Dokument mieszany

Format:

image/x.djvu

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: