Object structure

Title:

Morphology, biology, phenology and occurence of the genus Empis Linnaeus (Empididae, Diptera) in Poland

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 49, no. 1 ; Empis L. ( in Poland) ; Morfologia, biologia, fenologia i występowanie rodzaju Empis Linnaeus (Empididae, Diptera) na terenie Polski

Creator:

Niesiołowski, Stefan ; Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

Bibliogr. s. 36-38 ; S. 1-39 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Subject and Keywords:

Empis -- biologia gatunków -- Polska [KABA] ; Empis -- Polska -- morfologia [KABA] ; Empis -- rozmieszczenie geograficzne -- Polska [KABA] ; Empis -- wahania sezonowe -- Polska [KABA] ; wujkowate ; Empididae ; krótkoczułkie ; krótkorogie ; Brachycera ; muchówki ; dwuskrzydłe ; Diptera ; owady ; Insecta ; fenologia

Abstract:

W pracy przedstawiona została morfologia postaci uskrzydlonych, a także larw i poczwarek, stopień poznania zwłaszcza w Polsce, systematyka, biologia i fenologia rodzaju Empis (Empididae, Diptera). Morfologia larw i poczwarek poznana jest w niewielkim jedynie stopniu i pod tym względem niniejsze opracowanie jest w pewnym stopniu uzupełnieniem istniejącej luki. Muchówki z rodzaju Empis są drapieżne, a część z nich odżywia się także nekatrem i pyłkiem kwiatowym. Charakteryzują się one skomplikowanym zachowaniem godowym polegającym między innymi na przekazywaniu przez samce w trakcie lotu odbywającego się nad powierzchnią wody i poprzedzającego kopulację tzw. „prezentu ślubnego”, najczęściej są to drobne owady lub ziarnka pyłku. W związku z tym nogi samców wielu gatunków z w/w rodzaju są owłosione grubym i i długimi włosami oraz bardzo mocnymi szczecinam i, a niektóre człony stóp są znacznie grubsze od pozostałych. Muchówki z rodzaju Em pis odgrywają istotną rolę również przy zapylaniu kwiatów. Stwierdzono występowanie w Polsce 47 gatunków z rodzaju Empis, które reprezentują 9 podrodzajów. Jest to liczba porównywalna do liczby gatunków innych, w miarę szczegółowo zbadanych obszarów. Prawdopodobnie, pełna lista gatunków z rodzaju Empis występujących w Polsce obejmuje jeszcze co najmniej kilkadziesiąt gatunków. Informacje na temat występowania tego rodzaju na obszarze Polski pochodzą z opracowań zbiorczych poświęconych muchówkom niektórych obszarów, a znaczna część stwierdzonych obecnie z obszaru Polski gatunków była wymieniana jedynie w pochodzących z XIX wieku i mających historyczne przede wszystkim znaczenie spisach faunistycznych i została obecnie po raz pierwszy od tamtego czasu potwierdzona. 16 gatunków jest nowych dla Polski. Wyróżniono kilka grup gatunków: europejskie, eurosyberyjskie, charakterystyczne dla Europy Środkowej oraz gatunki śródziemnomorskie, których północna granica zasięgu przebiega przez Polskę.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

1

End page:

39

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2006.49.1.001

Source:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 49 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 49 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: