Object structure

Title:

New localities of rare amphibians (Amphibia) and reptiles (Reptilia) in the Świętokrzyski National Park

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 49, no. 1 ; Rare Amphibia and Reptilia in the Świętokrzyski PN ; Nowe stanowiska rzadkich gatunków płazów (Amphibia) i gadów (Reptilia) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Creator:

Wojdan, Dariusz

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

Bibliogr. s. 78-79 ; S. 75-79 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Płazy -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy [KABA] ; Płazy -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy -- otulina (ochroba przyrody) [KABA] ; Gady -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy [KABA] ; Gady -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy -- otulina (ochroba przyrody) [KABA] ; Zwierzęta rzadkie -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy [KABA] ; Zwierzęta rzadkie -- Polska -- Świętokrzyski Park Narodowy -- otulina (ochroba przyrody) [KABA] ; Amphibia ; Reptilia ; gatunki rzadkie ; nowe stanowiska

Abstract:

W latach 2002–2005 badano występowanie i rozmieszczenie rzadkich gatunków płazów i gadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Z tego terenu odnotowano 14 gatunków płazów, z których 2 gatunki: grzebiuszkę ziemną (Pelobates fuscus) i ropuchę paskówkę (Bufo calamita) uznano za zagrożone na terenie Parku. Oba te gatunki obserwowano zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym (osobniki dojrzałe płciowo i kijanki). Znaleziono 25 zbiorników wodnych, w których regularnie rozmnażały się płazy. Odnotowano 6 gatunków gadów, w tym gniewosza plamistego (Coronella austriaca) – gatunek bardzo rzadki. Na terenie Parku większe szanse na przetrwanie mają rzadkie gatunki płazów, natomiast mniejsze – gadów, co wynika z mniejszej liczebności ich populacji.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

75

End page:

79

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2006.49.1.075

Source:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 49 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 49 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: