Object structure

Title:

Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2012)

Creator:

Januszkiewicz, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

interpretation ; literary theory ; identity ; meaning ; Gadamer

References:

1. H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 34.
2. H.-G. Gadamer, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
3. H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, w: tegoż Język i rozumienie, s. 17.
4. H.-G. Gadamer, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja, w: tegoż Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 148.
5. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, InterEsse, Kraków 1993, s. 282.
6. M. Heidegger, List o humanizmie, przekł. J. Tischner, w: tegoż Znaki drogi, przekł. zb., Fundacja Aletheia, Warszawa 1995.
7. Język współczesnej humanistyki, red. J. Pelc, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2000.
8. M.P. Markowski, Inność i tożsamość, w: tegoż Pragnienie i bałwochwalstwo, Znak, Kraków 2004.
9. P. Ricoeur, Konflikt hermeneutyk, przeł. J. Skoczylas, w: tegoż Egzystencja i hermeneutyka, przekł. zb., De Agostini we współpracy z Ediciones Altaya Polska, Warszawa 2003, s. 132-156.
10. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1, Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 114.
11. P. Ricoeur, Język jako dyskurs, w: tegoż Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 76.
12. P. Ricoeur, O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Wydawnistwo KR, Warszawa 2008, s. 35-42.
13. R. Palmer, Manifest hermeneutyczny, przeł. M. Król, W. Lubowiecki, "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 1, s. 158.
14. Platon, Fajdros, w: tegoż Dialogi, t. 1, przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999.
15. A. Wierciński, Hermeneutics and the Indirect Path to Understanding, w: The Task of Interpretation. Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies, ed. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 17.
16. A. Wierciński, Seeking Understanding. Philosophical And Theological Hermeneutics, w: Between The Human And The Divine. Philosophical And Theological Hermeneutics, ed. A. Wierciński, The Hermeneutic Press, Toronto 2002, s. XIV.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

74

End page:

86

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: