Object structure

Title:

Siła i słabość hermeneutyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2012)

Creator:

Szahaj, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

hermeneutyka ; teoria literatury ; interpretacja ; anarchizm interpretacyjny

References:

1. E. Bińczyk, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków 2007.
2. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, tłum. różni, Universitas, Kraków 2002.
3. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, przeł. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
4. N.R. Hanson, Patterns of Discvovery. An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science, Cambridge University Press, Cambridge 1958.
5. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, M.P. Markowski, Universitas, Kraków 2006.
6. J. Mitterer, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
7. H. Putnam, Realism with a human face, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1992, s. 23.
8. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997 nr 6.
9. D. Szajnert, Intencje autora i etyka interpretatora, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007.
10. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

87

End page:

94

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: