Object structure

Title:

Literatura, rzeczywistość, interpretacja

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2012)

Creator:

Markiewka, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

literature ; reality ; Latour, Bruno (1947- ) ; everyday life ; interpretation ; literary theory

References:

1. K. Knorr-Cetina, The manufacture of knowledge. An essay on the constructivist and contextual nature of science, Pergamon Press, Oxford 1981.
2. Dyskusja - Wokół French Theory, w: French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
3. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, w: tegoż, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 2008, s. 73.
4. U. Eco, Wahadło Foucaulta, przeł. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 2007, s. 367.
5. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. A. Grzeliński, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka, s. 96.
6. S. Fish, Z uszanowaniem od Autora; refleksje nad Austinem i Derridą, przeł. K. Abriszewski, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka, Universitas, Kraków 2007, s. 183-226.
7. H-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1993, s. 284.
8. E. Hirsch, Interpretacja obiektywna, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki” 1977 z. 3.
9. R. Ingarden, O dziele literackim, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1960.
10. B. Johnson, Różnica krytyczna, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 266.
11. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2010.
12. B. Latour, An attempt at a "Compositionist Manifesto", "New Literary History" 2010 no. 3, s. 471-490.
13. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 93.
14. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
15. B. Latour, S. Woolgar, Laboratory life. The social construction of scientific facts, Princeton University Press, Priencton 1986.
16. J. Margański, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 62.
17. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura, Universitas, Kraków 2003, s. 400.
18. M.P. Markowski, Życie na miarę literatury, Homini, Kraków 2009, s. 33.
19. J. Mitterer, Tamta strona filozofii: przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
20. H. Neri-Castańeda, O zasadniczych związkach między postafikcją i rzeczywistoœcią. Badania z zakresu ontologii całoœściowego dośœwiadczenia, w: Ontologia fikcji, red. J. Paœniczek, Wydawnictwo UMCS, Warszawa–-Lublin 1991.
21. R. Rorty, Czy istnieje problem fikcjonalnego dyskursu, w: tegoż Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, przeł. Cz. Karkowski, przekład przejrzał A. Szahaj, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 154-183.
22. R. Rorty, Nauka jako solidarnoœść, w: tegoż Obiektywnoœść, relatywizm i prawda, przeł.
23. J.R. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, "Pamiętnik Literacki" 1980 z. 2.
24. Wittgenstein– - nowe spojrzenie, red. A. Crary, R. Read, przeł. P. Dehnel [i in.], Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
25. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 83.
26. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, UMK, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

280

End page:

293

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: