Object

Title: Mechanizm podejmowania decyzji katyńskiej

Creator:

Jasiewicz, Krzysztof (1952- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-62 ; Sum. eng.

References:

Czubarjan A.O., Kanun tragedii. Stalin i mieżdunarodnyj kryzis, sentiabr 1939–ijuń 1941 goda, Moskwa 2008.
Finkelstein N.G., Wielka hucpa. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii, Warszawa 2006.
Gurjanow A., Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936–1956 w świetle danych sowieckich [w:] Europa nieprowincjonalna.. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa-Londyn 1999.
Harz M., Bibliografia zbrodni katyńskiej, Warszawa 1993.
Harz M., Materiały do bibliografii zbrodni katyńskiej za okres kwiecień 1943–grudzień 1990, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, nr 4.
Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Stalinizm wobec polskiej ludności kresowej, Warszawa 1991.
Jagodziński Z., Bibliografia Katynia, Londyn 1982.
Jasiewicz K., Rola teorii, hipotez i spekulacji w wyjaśnianiu zbrodni katyńskiej. Rzecz o metodologii i metodyce badań, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, r. XIII, nr 4.
Jażborowska I., A. Jabłokow, J. Zoria, Katyń. Zbrodnia chroniona tajemnicą państwową, Warszawa 1998.
Lukas R.C., Zapomniany Holokaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939–1944, Poznań 2012.
MacDonald K., Kultura krytyki. Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne, Warszawa 2012.
Materski W., Katyń... nasz ból powszedni, Warszawa 2008.
Montefiore S.S., Stalin. Dwór czerwonego cara, Warszawa 2012.
Przewoźnik A., J. Adamska, Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Warszawa 2010.
Radziński E., Stalin, Warszawa 1996.
Sand S., Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, Warszawa 2011.
Segev T., Siódmy milion. Izrael — piętno zagłady, Warszawa 2012.
Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.
Stobniak-Smogorzewska J., Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945, Warszawa 2003.
Strzembosz T., Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939–VI 1941, Warszawa 2004.
Wnuk R., Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941), Warszawa 2007.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

49

End page:

62

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47241 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information