Object structure

Title:

Lekcja Adorna: tekst jako sposób poznania, albo o kulturze jako palimpseście

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Adorno, Theodor ; text ; cognition

References:

1. Abel M., 2007, Violent affect. Literature, cinema, and critique after representation, Lincoln-London: University of Nebrasca Press.
2. Adorno T.W., 1974, Filozofia nowej muzyki, przeł. Wayda F., Warszawa: PIW.
3. Adorno T.W., 1986, Dialektyka negatywna, przekł. i wstęp Krzemieniowa K., Warszawa: PWN.
4. Adorno T.W., 1994, Teoria estetyczna, przeł. Krzemieniowa K., Warszawa: PWN.
5.Adorno T.W., 1999, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przekł. i przyp. Łukasiewicz M., posł. Siemek M.J., Kraków: Wydawnictwo Literackie.
6. Altieri Ch., 2003, The Particulars of Rupture. An Aesthetic of the Affects, Ithaca-London: Cornell University Press.
7. Auge M., 2009, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernonowoczesnoœści, przeł. Chymkowski R., przedm. Burszta W.J., Warszawa: PWN.
8. Bal M., 2007, A gdyby tak? Język afektu, przeł. Maryl M., "Teksty Drugie" nr 1-2.
9. Bennett J., 2005, Empatic Vision. Affect, Trauma, and Contemporary Art, Stanford: Stanford University Press.
10. Bloom H., 2002, Lęk przed wpływem, przeł. Bielik-Robson A., Szuster M., Kraków: Universitas.
11. Deleuze G., 2005, Frances Bacon: The Logic of Sensation, transl. and introd. Smith D.W., Minneapolis: University of Minnesota Press.
12. Dillon S., 2007, The Palimpsest. Literature, Criticism, Theory, London–-New York: Continuum.
13. Foster H., 2010, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. Borowski M., Sugiera M., Kraków: Universitas.
14. Gebauer G., Wulf Ch., 1995, Mimesis. Culture, Art, Society, transl. Reneau D., Berkeley: University of California Press.
15. Genette G., 1997, Palimpsests: Literature in the Second Degree, Lincoln–London: University of Nebrasca Press.
16. Horkheimer M., Adorno T.W., 1994, Dialektyka oświecenia, Fragmenty filozoficzne, przeł. Łukasiewicz M., przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Siemek M.J., Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
17. Huyssen A., 2003, Present Past. Urban Palimpsest and the Politics of Memory, Stanford: Stanford University Press.
18. Jay M., 1984, Adorno, Cambridge: Harvard University Press.
19. Jay M., 2008, Pieśœni dośœwiadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. Rejniak-Majewska A., Kraków: Universitas.
20. Krauss R., 1986, The Originality of the Avant-Garde ant Other Modernist Myths, Cambridge: The MIT Press.
21. Latour B., 2012, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, wstęp Abriszewski K., przeł. Derra A., Abriszewski K., Kraków: Universitas.
22. Lewes D. (ed.), 2008, Double Vision. Literary Palimpsests of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Lanham: Lexington Books.
23. Michalski R., 2008, Antropologia mimesis. Studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna, Nowa Wieśœ: Wydawnictwo Rolewski.
24. Terada R., 2001, Feeling in Theory. Emotion after the "Death of the Subject", Cambridge: Harvard University Press.
25. Tsagalis Ch., 2008, The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics, Washington: Center for Hellenic Studies.
26. Załuski T., 2008, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków: Universitas.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

34

End page:

50

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: