Object structure

Title:

Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Gosk, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postdependecy ; identity ; literary studies

References:

1. K. Barańska, K. Snochowska-Gonzales, Wojna chamsko-pańska, "Recykling Idei. Pismo Społecznie Zaangażowane" 2008 nr 10, s. 129. ; 2. R. Barthes, Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, "Pamiętnik Literacki" 1984 nr 3. ; 3. H.K. Bhabha, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, przeł. T. Dobrogoszcz, "Literatura na świecie" 2008 nr 1-2, s. 70. ; 4. W. Bolecki, Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych, "Teksty drugie" 2007 nr 4, s. 13. ; 5. S. During, Waiting for the Post: Some Relations between Modernity, Colonization, and Writing, w: Past the Last Post-Theorizing and Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. I. Adam, H. Tiffin, Harvester Wheatsheaf, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore 1991, s. 34. ; 6. I. Filipiak, Absolutna amnezja, Wydawnictwo "Obserwator", Poznań 1995. ; 7. L. Ghandi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 153. ; 8. H. Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia, świat Literacki, Izabelin 2002. ; 9. H. Gosk, Opowieści "skolonizowanego/kolonizatora". W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010. ; 10. H. Gosk, "Wychować się w momencie historycznego przełomu to żadna przyjemność". O postzależnościowych aspektach polskiej prozy ostatnich lat, zob. w: Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania - Hierarchie - Perspektywy, wstęp i red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 93-114. ; 11. S. Hutnik, Dzidzia, Świat Książki, Warszawa 2010, s. 44-45. ; 12. J. Kieniewicz, Inteligent i Sytuacja: Polska 1978, w: Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opisywalności, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 199-200. ; 13. V. Rubavièius, A Soviet Experience of Our Own: Coprehension and the Surrounding Silence, w: Baltic Postcolonialism, ed. V. Kelertas, Rodopi, Amsterdam, New York 2006, s. 82-104. ; 14. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ska, Poznań 2005. ; 15. G. Spivak, Can the Subaltern Speak?, w: Marxism and the Interpretation of Culture, ed. C. Nelson, L. Grossberg, University of Illinois Press, Urbana, Chicago 1988. ; 16. J. Thieme, The Arnold Anthology of Post-Colonial Literatures in English, Arnold, New York 1996, s. XV. ; 17. T. Walas, Zrozumieć swój czas, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003. ; 18. P. Zajas, Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2008, s. 21.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

51

End page:

62

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: