Object structure

Title:

"Libertas dicendi". Z genealogii pojęcia parezji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Ryczek, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Parrhesia ; rhetorics

References:

1. G. Agamben, Autor jako gest, w: tegoż, Profanacje, przekł. i wstęp M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006, s. 78-92. ; 2. G. Agamben, Nagość, przeł. K. Żabokolicki, Wyd. W.A.B., Warszawa 2009, s. 6-7. ; 3. É. Allo, Les dernières paroles du philosophe. Dialogue entre Georges Dumézil et Michel Foucault à propos de souci de l’âme, „Actes de la recherche en sciences sociales” 61 (1986), s. 83-88. ; 4. N.O. Brown, Hermes the Thief. The Evolution of a Myth, II ed., Vintage Books, New York 1969, s. 14-16. ; 5. D. Colclough, Freedom of Speech in Early Stuart England, Cambridge UP, Cambridge 2005, s. 34-35. ; 6. G. Deleuze, Foucault, przeł. M. Gusin, Wyd. Naukowe Dolnoœśląskiej SWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 116. ; 7. J. Derrida, Farmakon, przeł. K. Matuszewski, w: tegoż, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, Inter Esse, Kraków 1993, s. 43-69. ; 8. V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wyd. Spacja, Warszawa 1997, s. 131-139. ; 9. D. Eribon, Michel Foucault. Biografia, przeł. J. Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa 2005, s. 118-119. ; 10. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, J. Topolski, PIW, Warszawa 1977, s. 27-44. ; 11. M. Foucault, Fearless speech, ed. J. Pearson, Semiotext(e), Los Angeles 2001. ; 12. M. Foucault, Kim jest autor?, przeł. M.P. Markowski, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleñstwo i literatura, wyb. i oprac. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1999, s. 199-219. ; 13. M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France (1983-1984), sous la direction de F. Ewald, A. Fontana, par F. Gros, Gallimard-Seuil, Paris 2009. ; 14. M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, w: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–-Wrocław 2000, s. 113-135. ; 15. M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 5. ; 16. The Institutio oratoria of Quintilian, ed. H.E. Butler, t. 3, Harvard UP, Harvard 1976, s. 388. ; 17. M. Foucault, Techniki siebie, w: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa 2000, s. 261. ; 18. T. Komendant, Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Wyd. Spacja, Warszawa 1994, s. 210-215. ; 19. R. Leushuis, Montaigne Parrhesiastes: Foucault’s „Fearless Speech” and Truth-telling in the Essays, w: Montaigne after Theory. Theory after Montaigne, ed. Z.A. Zalloua, University of Washington Press, Seattle 2009, s. 100-121. ; 20. P. Mack, Ramus and Ramism. Rhetoric and Dialectic, w: Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts. Ramism in Britain and the Wider World, ed. S.J. Reid, E.A. Wilson, Ashgate Ltd., Farnham 2011, s. 10-12. ; 21. M.P. Markowski Nietzsche, genealogia, Foucault, w: tegoż, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków 1997, s. 239-249. ; 22. M. Montaigne, Les Essais, ed. P. Villey, t. 2, Paris 1965, s. 155. ; 23. Platon, Obrona Sokratesa, przekł. i komentarz R. Legutko, Kraków 2003, s. 87. ; 24. The Rhetoric of Sincerity, ed. E. van Alphen, M. Bal, C. Smith, Stanford University Press, Stanford 2009, s. 1-5. ; 25. R. Scholar, Montaigne and the Art of Free-Thinking, Peter Lang Ltd, Oxford 2010, s. 113-134.` ; 26. J. Topolski, Między strukturalizmem a historyzmem: Michel Foucault i jego filozofia historii, w: tegoż, Marksizm i historia, Warszawa 1977, s. 276-307. ; 27. J. Topolski, świat myśli Michela Foucaulta: wypędzenie autora z dyskursu (narracji), w: tegoż, Jak się pisze i rozumie historie. Tajemnice narracji historycznej, Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa 1996, s. 38-58. ; 28. J. Topolski, Ta „pusta” kategoria zmiany: człowiek i historia w koncepcji Michela Foucaulta, w: „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wyd. IF UAM, Poznañ 1996, s. 183-198. ; 29. K. Tuszyńska-Maciejewska, Platon a retoryka: od krytyki do modelu, Wyd. UAM, Poznań 1996, s. 122-125.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

95

End page:

116

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: