Object structure

Title:

Dyskursywne konstruowanie podmiotu wiedzącego w wybranych relacjach z podroży

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Horolets, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Travel writing ; Soviet Union ; subjectivity ; Russia

References:

1. H. Bhabha, The Other Question, w: Contemporary Postcolonial Theory: A Reader, ed. P. Mongia, Arnold, London 1996.
2. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, „Teksty Drugie” 2003 nr 2-3, s. 60-67.
3. A. Chomiuk, „Nowy markiz de Custine” albo o pewnej manipulacji, „Teksty Drugie” 2006 nr 1-2, s. 310-319.
4. A. Chomiuk, „Prawdziwa rzeczywistość i „punkty widzenia”: Ryszard Kapuœciński i Mariusz Wilk o Rosji na przełomie epok, s. 220-230, w: Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott i A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2004.
5. J. Clifford, Routes: travel and translation in the late twentieth century, Harvard University Press, Cambridge, Mass.–London 1997.
6. A. de Custine, Listy. Rosja w 1839, Warszawa 1991.
7. E. Dąbrowska, Od rzeczywistości do języka i tekstu Ryszarda Kapuœcińskiego opisywanie „Imperium”, s. 95-108, w: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
8. J. Fabian, Time and the Other: How anthropology makes it's object, Columbia University Press, New York 1983.
9. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie” 2003 nr 6, s. 150-156.
10. M. Fleming, The Politics of Representation: Ryszard Kapuœciński’'s ‘The Shadow of the Sun’ and British Critical Responses, s. 213-222, w: Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.
11. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
12. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
13. J. Goodnow, E. Ruddell, An Illustration of Quest Genre as Spiritual Metaphor in Adventure Travel Narratives, „Leisure/Loisire” 2009 33(1), s. 241-267.
14. I. Grudzińska-Gross, Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
15. M. Horodecka, Instynkt i filozofia podróżowania w twórczości Ryszarda Kapuœcińskiego, s. 15-29, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieœla-Korytowska, O. Płaszczewska, Universitas, Kraków 2007.
16. J. Hugo-Bader, Biała gorączka, Czarne, Wołowiec 2009.
17. J. Hugo-Bader, W rajskiej dolinie wœród zielska, Czarne, Wołowiec 2002.
18. M. Janion, Polska między Wschodem a Zachodem, „Teksty Drugie” 2003 nr 6, s. 131-149.`
19. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
20. B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Universitas, Kraków [2004] 2007.
21. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Universitas, Kraków 2003.
22. T. Krakowiak, Analiza dyskursu w poszukiwaniu źródeł nieracjonalności debaty publicznej, s. 45-69, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Adam Marszałek, Toruń 2008.
23. R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Wydawnictwo UW, Warszawa 2001, s. 13.
24. A. Kuczyński, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych, t. 1, Azja i Afryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
25. D. Lisle, The Global Politics of Contemporary Travel Writing, Cambridge University Press, New York 2006.
click here to follow the link
26. B. Nowacka, Podróż jako sposób na życie (o reportażach Ryszarda Kapuścińskiego), s. 220-230, w: Wokół reportażu podróżniczego, t. 1, red. E. Malinowska, D. Rott, A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2004.
27. J. Palmowski, Travels with Baedeker: The Guidebook and the Middle Classes in Victorian and Edwardian England, s. 105-130, w: Histories of Leisure, ed. R. Koshar, Berg, Oxford–New York 2002.
28. A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2000.
29. D. Rott, Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1995.
30. E. Said, Orientalism, Pantheon Books, New York 1978; M.L. Pratt Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, Routledge, London 1992.
31. B. Törnquist-Plewa The Complex of the Unwanted Child: The Meanings of Europe in Polish Discourse, w: The Meanings of Europe, ed. M. af Malmborg, B. Stråth Berg, Oxford-New York 2002, s. 215-242.
32. M. Waldstein, Observing “Imperium”: A Postcolonial Reading of Ryszard Kapuscinski’s Account of Soviet and Post-Soviet Russia, “Social Identities” 8(3) 2002, s. 481-499.
33. B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.
34. M. Wilk, Dom nad Oniego, Noir sur Blanc, Warszawa 2006.
35. M. Wilk, Tropami rena, Noir sur Blanc, Warszawa 2007.
36. M. Wilk, Wilczy notes. Zapiski sołowieckie 1996-1998, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
37. M. Wilk, Wołoka, Noir sur Blanc, Warszawa 2005.
38. B. Witosz, Gatunki podróżnicze w typologicznym ujęciu genealogii lingwistycznej, s. 11-29, w: Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, red. D. Rott, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2007, s. 13-14.
39. E.R. Wolf, Facing Power – Old Insights, New Questions, „American Anthropologist” 1990 nr 92, s. 586-596.
40. G. Wołowiec, O Domosławskim i jego krytykach, „Teksty Drugie” 2011 nr 1-2 (127-128), s. 279-288.
41. Writing Travel. The Poetics and Politics of Modern Journey, ed. J. Zilcosky, University of Toronto Press, Toronto 2008.
42. P. Zajas, Wokół „Kapuœściński non-fiction”. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji, „Teksty Drugie” 2011 nr 1-2(127-128), s. 265-278.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

134

End page:

156

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: