Object structure

Title:

Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Ziębińska-Witek, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

turystyka ; śmierć ; turystyka śmierci

References:

1. P. Ariès, Człowiek i śœmierć, PIW, Warszawa 1992.
2. G. Ashworth, Holocaust Tourism. The Experience of Kraków-Kazimierz, "International Research in Geographical and Environmental Education" 2002 vol. 11 no 4, s. 364.
click here to follow the link
3. G. Ashworth, R. Hartmann, Introductio: Managing Atrocity for Tourism, w: Horror and Human Tragedy Revisited. The Management of Sites of Atrocities for Tourism, red. G. Ashworth, R. Hartmann, Cognizant Communication Corporation, New York 2005, s. 7-10.
4. S. Bardgett, Exhibiting Hatred, "History Today" June 2000 vol. 50 issue 6, s. 20.
5. G. Dann, Anomie. Ego-enhancement and Tourism, "Annales of Tourism Research" 1977/4.
6. M. Foley, J. Lennon, JFK and Dark Tourism a fascination with assassination, "International Journal of Heritage Studies" 1996 vol. 2 no 4, s. 198.
click here to follow the link
7. K. Foote, Shadowed Grodnu. America's Landscapes of Violencve and Tragedy, University of Texas Press, Austin 1997.
8. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. i oprac. A. Siemek, De Agostini, Warszawa 2002, s. 32-33.
9. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 66.
10. J. Kugelmass, Why We Go to Poland. Holocaust Tourism as Secular Ritual, w: The Art of Memory. Holocaust Memorials in History, red. J.E. Young, Prestel-Verlag, Munich-New York 1994, s. 175.
11. J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism. The Attraction of Death and Disaster, Continuum, London-–New York 2000, s. 3-5.
12. J. Lennon, M. Foley, Interpretation of the Unimaginable. The U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., and "Dark Tourism", "Journal of Travel Research" 1999 vol. 38, s. 26-50.
click here to follow the link
13. W.F.S. Miles, Auschwitz. Museum Interpretation and Darker Tourism, "Annals of Tourism Research" 2002 vol. 29 (4).
click here to follow the link
14. C. Rojek, Ways of Seeing. Modern Transformation in Leisure and Travel, Macmillian, London 1993.
15. G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnośœcią, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 174-175.
16. A.V. Seaton, From Thanatopsis to Thanatourism. Guided by the Dark, "International Journal of Heritage Studies" 1996 vol. 2 no 4, s. 240.
click here to follow the link
17. A.V. Seaton, War and Thanatourism: Waterloo 1815-1914, "Annales of Tourism Research" 1999 vol. 26, s. 131.
18. P.R. Stone, A dark tourism spectrum. Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, "Tourism: An Interdisciplinary International Journal" 2006 vol. 54, no 2, s. 150-151.
19. P.R. Stone, Making Absent Death Present: Consuming Dark Tourism in Contemporary Society, w: The Darker Side of Travel. The Theory and Practice of Dark Tourism, ed. R. Sharpley, P.R. Stone, Channel View Publications, Bristol 2009, s. 33.
20. S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
21. T.P. Thurnell-Read, Engaging Auschwitz: an analysis of young travellers’ experiences of Holocaust Tourism, "Journal of Tourism Consumption and Practise" 2009 vol. 1 no 1, s. 26.
22. J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 16.
23. D.L. Uzzell, Heritage Interpretation. The Visitor Experience, Belhaven Press, London-New York 1992.
24. K. Walsh, The Representation of the Past. Museums and heritage in the post-modern world, Routledge, London-New York 1992, s. 118.
25. T. Walter, Dark Tourism. Mediating Between the Dead and the Living, w: The Darker Side of Travel, s. 39-40.
26. A.C. Wight, Philosophical and methodological praxes in dark tourism: controversy, contention and the evolving paradigm, "Journal of Vacation Marketing" 2005 vol. 12 no 2, s. 122-123.
27. S.M. Yuill, Dark Tourism. Understanding Visitor Motivation at Sites of Death and Disaster, Master of Science, Texas A&M University 2003, s. 47.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

174

End page:

186

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: