Object structure

Title:

Zwątpienie w teorię (Przekładu)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Fast, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

teoria przekładu ; badania literackie

References:

1. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczoœci dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, Ossolineum, Wrocław 1968.
2. A. Burzyńska, Czy teoria literatury jeszcze istnieje?, „Teksty Drugie” 2006 nr 1/2, s. 45.
3. E.-A. Gutt, Translation and Relevance: Cognition and Context, Basil Blacwell, Oxford 1991, s. 1.
4. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa 1984, s. 40-41.
5. W. Koller, Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa, przeł. P. Zarychta, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków 2009, s. 147.
6. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury, „Ruch Literacki” 1996 z. 1, s. 14.
7. A. Popovič, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze, przeł. M. Papierz, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków 2009, s. 88.
8. E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Universitas, Kraków 2001.
9. J. Sławiński: Miejsce interpretacji, „Teksty Drugie” 1995 nr 5, s. 27-44.
10. N. Sultana, The translation of literary texts: a paradox in theory, „Language and Style” 1987 vol. 20, s. 269-284.
11. B. Young, Poststrukturalism: The End of Theory, „Oxford Literary Review” 1982 vol. 5, s. 3-20.
12. J. Ziomek, Kochanowski i Staff: próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem, Wydawnictwo UAM, Poznań 1965.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

213

End page:

222

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: