Object structure

Title:

Zwątpienie w teorię (Przekładu)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Fast, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Translation theory ; Literatry studies

References:

1. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczoœci dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, Ossolineum, Wrocław 1968. ; 2. A. Burzyńska, Czy teoria literatury jeszcze istnieje?, „Teksty Drugie” 2006 nr 1/2, s. 45. ; 3. E.-A. Gutt, Translation and Relevance: Cognition and Context, Basil Blacwell, Oxford 1991, s. 1. ; 4. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa 1984, s. 40-41. ; 5. W. Koller, Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa, przeł. P. Zarychta, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków 2009, s. 147. ; 6. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury, „Ruch Literacki” 1996 z. 1, s. 14. ; 7. A. Popovič, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze, przeł. M. Papierz, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków 2009, s. 88. ; 8. E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Universitas, Kraków 2001. ; 9. J. Sławiński: Miejsce interpretacji, „Teksty Drugie” 1995 nr 5, s. 27-44. ; 10. N. Sultana, The translation of literary texts: a paradox in theory, „Language and Style” 1987 vol. 20, s. 269-284. ; 11. B. Young, Poststrukturalism: The End of Theory, „Oxford Literary Review” 1982 vol. 5, s. 3-20. ; 12. J. Ziomek, Kochanowski i Staff: próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem, Wydawnictwo UAM, Poznań 1965.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

213

End page:

222

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: