Object structure

Title:

Niezwykła książka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Herin, Ludwik ; Holocaust ; Warsaw Uprising ; Polish literature 20 c.

References:

1. L. Hering, ŚŒlady, posłowiem opatrzyła L. Murawska-Péju, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011. ; 2. M. Janczewska, Między fizjologią a kulturą. Jak zapisać głód? Na podstawie dzienników Ireny Hauser i Jury Riabinkina, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński, Universitas, Kraków 2005. ; 3. M. Janion, Wojna i forma, w: Płacz generała. Eseje o wojnie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998, zwłaszcza s. 125-126. ; 4. Z. Klukowski, Zamojszczyzna, t. 1, 1918-1943, Ośœrodek Karta, Warszawa 2007. ; 5. Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

261

End page:

267

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: