Object structure

Title:

Polska jako tekst. Kilka uwag o charakterze teoretycznym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2012)

Creator:

Kloch, Zbigniew

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

semiotics ; Polish culture ; Smoleńsk catastrophe

References:

1. B. Banasiak, Filozofia "końca filozofii": dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Spacja, Warszawa 1995.
2. R. Barthes, Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, "Pamiętnik Literacki" 1984 z. 4.
3. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 2, uzupełnione, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
4. E. Benveniste, Probleme de linguistgue generale I, Gallimard, Paris 1966.
5. J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Trio, Warszawa 2003, s. 37-56.
6. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1999.
7. T. Eagleton, Ideology: An Introduction, Verso, London 1998.
8. M. Edelman, I była miłość w getcie, wysłuchała i zapisała P. Sawicka, Świat Książki, Warszawa 2009, s. 163.
9. G. Gennette, Palimpsesty, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, t. 4, s. 232-233.
10. C. Gertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 225-268.
11. J. Łotman, Kultura i tekst kak generator smysła, Moskwa 1983.
12. J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, w: Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, przedm. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa 1977, s. 152.
13. "Przegląd Polityczny" 2010 nr 100, Gdańsk, s. 21.
14. J. Sławiński, Dzieło - język - tradycja, PWN, Warszawa 1974.
15. B. Uspienski, Historia i semiotyka, przekł. i przedm. B. Żyłko, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
16. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000.
17. O.L.M. Wiœniewski OP, List do Nuncjusza Arcybiskupa Migliore. Rozbity Kościół i święte frazesy , "Gazeta Wyborcza" nr 2917109 z 14 grudnia 2010 roku, s. 16.
18. R. Zimny, P. Nowak Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 254.
19. F. Znaniecki, Wartości jako produkty kulturowe. Wybór pism, w: J. Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

268

End page:

277

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: