Object structure

Title:

Mirosław Hermaszewski - kosmiczna ikona propagandy sukcesu

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 4 (2012)

Creator:

Szulc, Paweł

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Summary in English. ; p. 45-62

Subject and Keywords:

Hermaszewski, Mirosław (1941- ) ; astronautics - Poland ; communist propaganda - Poland - 1970-2000 ; Poland - politics and government - 1970-1981

References:

Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, wybór, wstęp i oprac. J. Eisler, Warszawa 2001. ; Evans B., Space shuttle Columbia. Her missions and crews, Berlin-Heidelberg-New York 2005. ; Jarosiński M., Tajemnice, które wyszły na jaw, Warszawa 1991. ; Klukowski K., Reminiscencje związane z 30-leciem lotu pierwszego Polaka w kosmos, „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej”, 2008, t. 14, nr 2. ; Kozak Z., Wkład Polski w badania kosmiczne, [w:] Polska w Europie. VII Doroczny Wykład im. Stefana Korbońskiego, red. A. Kryński i in., Częstochowa 2005. ; Matusewicz Z., Sierpień ’80 w Szczecinie, Szczecin 1994. ; Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003. ; Pacner K., Češi w kosmu, Praha 2011. ; Paczkowski A., Dowódca czy przywódca? Wojciech Jaruzelski w latach 1981-1989 [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmu, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011. ; Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza — przebieg — konsekwencje, Warszawa 2006. ; Szejnert M., T. Zalewski, Szczecin. Grudzień — Sierpień — Grudzień, Szczecin 2008. ; Wilczyński Ł., Amerykańskie załogowe programy kosmiczne w latach 1958-2002, Toruń 2004. ; Zaremba M., „Bigosowy socjalizm”. Dekada Gierka [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

4

Start page:

45

End page:

62

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: