Object

Title: Uwagi o warsztacie naukowym "Żydokomuny" Pawła Śpiewaka

Creator:

Gontarczyk, Piotr (1970- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 4 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 115-140 ; Reviewed book : Paweł Śpiewak, Żydokomuna : interpretacje historyczne, Warszawa 2012 : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, pp. 269

References:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. I i II, Warszawa 2008
Budnicki O., Rossijskije Jewriei mieżdu krasnymi i biełymi (1917-1920), Moskwa 2005
Chodakiewicz M. J., Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie — Zagłada — Komunizm, Warszawa 2000.
Cimek H., Komuniści, Polska, Stalin. 1918-1939, Białystok 1990
Cimek H., L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski 1918-1938, Warszawa 1984
Datner-Śpiewak H., Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2007
Fijałkowska B., Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995
Gadomski B., Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947), Warszawa 2009
Gross J. T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008
Gross J. T., Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948, Kraków 1998
Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, Warszawa 2000
Janion M., Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009
Kamińska-Szmaj I., Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994
Krzemień L., Dwudziestolatki początku wieku XX. O ludziach pracy i walce młodzieży komunistycznej w Polsce w latach 1918-1928, Warszawa 1967
Landau-Czajka A., W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998
Lendvai P., Antysemityzm bez Żydów, Warszawa 1987
Mendelsohn E., Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992
Modras R., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004
Nalewajko-Kulikov J., Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009
Pietrow N. W., K. W. Skorkin, Kto rukowodił NKWD 1934-1941, Moskwa 1999
Pogonowska E., Pożoga Zofii Kossak-Szczuckiej, czyli rzecz o utracie Kresów, [w:] Formy dyskursu w powieści, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 1996
Shtakser I., The Pale of the Settlement: Working-Class Jewish Youth and Adoption of Revolutionary Identity During the 1905 Revolution, Pittsburgh 2009
Sobczak M., Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich przed I wojną światową, Wrocław 2008
Sobczak M., Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania” 1998, nr 124, 796
Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej (1939-1941). Studia i materiały, red. naukowa M. Gnatowski, D. Boćkowski, Białystok 2003
Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968, Warszawa 2008
Śliwa M., Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997
Śpiewak P., Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012
Tocqueville A. de, Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970
Trachtenberg J., Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, Gdynia 1997
Wróbel P., Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991
Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Warszawa 2012
Żbikowski A., Karski, Warszawa 2011

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

4

Start page:

115

End page:

140

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48157 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information