Object structure

Title:

Paradoks o świadku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2012)

Creator:

Mościcki, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Karski, Jan ; witnesses ; Holocaust

References:

1. F. Ankersmit, Wzniosłe oddzielenie się od przeszłości, przeł. J. Benedyktowicz, w: tegoż Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków 2004, s. 344.
2. W. Benjamin, Excavation and Memory, w: tegoż Selected Writings, vol. 2/2, ed. M.W. Jennings, H. Eiland, G. Smith, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge. London 2005, s. 576.
3. M. Bernard-Donals, R. Glejzer, Between Witness and Testimony: The Holocaust and the Limits of Representation, SUNY Press, New York 2001.
4. M. Bieńczyk, Wielki Narrator, w: tegoż Książka twarzy, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 189.
5. M. Blanchot, L'écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, s. 7.
6. M. Blanchot, L'entretien infini, Gallimard, Paris 1969, s. 192.
7. R. Bresson, Notes on Cinematography, przeł. J. Griffin, Urizen Books, New York 1977, s. 4.
8. G. Didi-Huberman, Lieu malgré soi, maszynopis, s. 11.
9. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008, s. 65-227.
10. A. Duda, Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Słowo/obraz-terytoria, Gdańsk 2006, s. 159-259.
11. S. Felman, The Return of the Voice. Claude Lanzmann`s "Shoah", w: S. Felman, D. Laub Testimony. Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, Routledge, New York-London 1992, s. 213.
12. M. Goutte, La main du témoin, à l'ombre du geste, w: Des mains modernes. Cinéma, danse, photographie, théâtre, L'Harmattan, Paris 2008, s. 27-41.
13. G. Hartman, Learning from Survivors, w: The Longest Shadow: in the Aftermath of the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington-Minneapolis 1996, s. 144.
14. J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, oprac. W. Piasecki, Twój Styl, Warszawa 1999, s. 244-255.
15. D. LaCapra Lanzmann's "Shoah": "Here There Is No Why", "Critical Inquiry" 1997 vol. 23 nr 2, s. 239-240.
16. D. LaCapra, "Traumatropisms": From Trauma via Witnessing to the Sublime?, w: tegoż History and Its Limits. Human, Animal, Violence, Cornell University Press, Ithaca-London 2009, s. 62-63.
17. C. Lanzmann, Hier ist kein Warum, w: Au sujet de Shoah: le film de Claude Lanzmann, red. B. Cuau, ed. Belin, Paris 1990, s. 279.
18. J. Laplanche, J.B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, WSiP, Warszawa 1996, s. 1-3.
19. A. Wieviorka, L'ère du témoin, Hachette, Paris 2002, s. 109-110.
20. J.E. Young, Holokaust w świadectwach filmowych i świadectwach wideo. Dokumentowanie świadka, przeł. T. Łysak, "Literatura na świecie" 2004 nr 1-2, s. 251.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

15

End page:

33

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund