Object structure

Title:

Realizm i trauma – rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2012)

Creator:

Szczepan, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

realism ; trauma ; Holocaust ; testimony

References:

1. R. Alter, Imagined Cities. Urban Experience and the Language of the Novel, Yale University Press, New Haven–London 2005. ; 2. R. Barthes, Pisanie powieściowe, w: tegoż Stopień zero pisania, przeł. K. Kot, Aletheia, Warszawa 2009, s. 39. ; 3. C. Caruth, Preface, w: Trauma: Explorations in Memory, ed. C. Caruth, John Hopkins University Press, Baltimore–London 1995, s. VII. ; 4. H. Foster, Powrót Realnego, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” 2007 z. XVIII, s. 285. ; 5. M. Hirsch, Past Lives: Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996 vol. 17 no. 4; tejże The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008 vol. 29 no. 1. ; 6. F. Jameson, Signatures of the Visible, Routledge, New York–London 1992, s. 158. ; 7. D. LaCapra, Pisanie historii, pisanie traumy, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Officyna, Łódź 2009, s. 508, 509. ; 8. D. LaCapra, Trauma, Absence, Loss, „Critical Inquiry” 1999 vol. 25, no. 4, s. 696-727. ; 9. B. Lang, Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004 nr 1-2. ; 10. B. Owczarek, Poetyka powieści niefabularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 14. ; 11. A. Robbe-Grillet, Du réalisme à la réalité, w: tegoż Pour un nouveau roman, Les Éìditions de Minut, Paris 1963, s. 171. ; 12. M. Rothberg, Between the Extreme and the Everyday: Ruth Klüger’s Traumatic Realism, w: Extremities. Trauma, Testimony, and Community, ed. N.K. Miller, J. Tougaw, Illinois University Press, Urbana and Chicago 2002, s. 55. ; 13. M. Rothberg, Traumatic Realism. The Demands of Holocaust Representation, Universitet of Minnesota Press, Minneapolis–London 2000, s. 4. ; 14. N. Sarraute, Era podejrzliwości, przeł. W. Bieńkowska, „Twórczość” 1959 nr 5. ; 15. A. Ubertowska, Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002 nr 1-2. ; 16. D. Villanueva, Theories of Literary Realism, przeł. M.I. Spariosu, S. Garcia-Castanon, State University of New York Press, New York 1997, s. 22, 39. ; 17. T. Vogler, Witness and Memory: The Discourse of Trauma, ed. A. Douglas, T.A. Vogler, Routledge, New York 2003, s. 174; cyt. za: H. White Realizm figuralny w literaturze świadectwa, przeł. E. Domańska, w: tegoż Proza historyczna, red. E. Domańska, Universitas, Kraków 2009, s. 202. ; 18. H. White, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, przeł. E. Domańska, w: tegoż Poetyka pisarstwa historycznego, wybór i red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000, s. 215. ; 19. A. Whitehead Trauma Fiction, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

219

End page:

230

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: