Object structure

Title:

Realizm i trauma – rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2012)

Creator:

Szczepan, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

realism ; trauma ; Holocaust ; testimony

References:

1. R. Alter, Imagined Cities. Urban Experience and the Language of the Novel, Yale University Press, New Haven–London 2005.
2. R. Barthes, Pisanie powieściowe, w: tegoż Stopień zero pisania, przeł. K. Kot, Aletheia, Warszawa 2009, s. 39.
3. C. Caruth, Preface, w: Trauma: Explorations in Memory, ed. C. Caruth, John Hopkins University Press, Baltimore–London 1995, s. VII.
4. H. Foster, Powrót Realnego, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” 2007 z. XVIII, s. 285.
5. M. Hirsch, Past Lives: Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996 vol. 17 no. 4; tejże The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008 vol. 29 no. 1.
6. F. Jameson, Signatures of the Visible, Routledge, New York–London 1992, s. 158.
7. D. LaCapra, Pisanie historii, pisanie traumy, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Officyna, Łódź 2009, s. 508, 509.
8. D. LaCapra, Trauma, Absence, Loss, „Critical Inquiry” 1999 vol. 25, no. 4, s. 696-727.
9. B. Lang, Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004 nr 1-2.
10. B. Owczarek, Poetyka powieści niefabularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 14.
11. A. Robbe-Grillet, Du réalisme à la réalité, w: tegoż Pour un nouveau roman, Les Éìditions de Minut, Paris 1963, s. 171.
12. M. Rothberg, Between the Extreme and the Everyday: Ruth Klüger’s Traumatic Realism, w: Extremities. Trauma, Testimony, and Community, ed. N.K. Miller, J. Tougaw, Illinois University Press, Urbana and Chicago 2002, s. 55.
13. M. Rothberg, Traumatic Realism. The Demands of Holocaust Representation, Universitet of Minnesota Press, Minneapolis–London 2000, s. 4.
14. N. Sarraute, Era podejrzliwości, przeł. W. Bieńkowska, „Twórczość” 1959 nr 5.
15. A. Ubertowska, Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002 nr 1-2.
16. D. Villanueva, Theories of Literary Realism, przeł. M.I. Spariosu, S. Garcia-Castanon, State University of New York Press, New York 1997, s. 22, 39.
17. T. Vogler, Witness and Memory: The Discourse of Trauma, ed. A. Douglas, T.A. Vogler, Routledge, New York 2003, s. 174; cyt. za: H. White Realizm figuralny w literaturze świadectwa, przeł. E. Domańska, w: tegoż Proza historyczna, red. E. Domańska, Universitas, Kraków 2009, s. 202.
18. H. White, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, przeł. E. Domańska, w: tegoż Poetyka pisarstwa historycznego, wybór i red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000, s. 215.
19. A. Whitehead Trauma Fiction, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

219

End page:

230

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund