Object structure

Title:

Przenajświętsza Materia. O kolekcjonerstwie i zbieractwie w pisarstwie Kornela Filipowicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2012)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Filipowicz, Kornel ; anthropology ; Holocaust ; collections

References:

1. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
2. J. Baudrillard, The System of Objects, Verso, London–New York 2005.
3. W. Benjamin, Eduard Fuchs – zbieracz i historyk, przeł. H. Orłowski, w: tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 271-315.
4. W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a, w: W. Benjamin Anioł historii, przeł. i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 374.
5. W. Benjamin, Unpacking My Library. A Talk about Book Collecting, w: tegoż, Illuminations, ed. H. Arendt, Schocken Books, New York 1969, s. 59-67.
6. B. Brown, Thing Theory, w: Things, ed. B. Brown, University of Chicago Press, Chicago 2004, s. 1-16.
7. Cały Kornel, w: Byliśmy u Kornela. Rzecz o Kornelu Filipowiczu, red. K. Lisowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 231-235.
8. K. Filipowicz, Biały ptak i inne opowiadania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
9. K. Filipowicz, Co jest w człowieku?, Czytelnik, Warszawa 1971.
10. K. Filipowicz, Dziewczyna z lalką, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
11. K. Filipowicz, Koncert f-moll i inne opowiadania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
12. K. Filipowicz, Kot w mokrej trawie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
13. K. Filipowicz, Śmierć mojego antagonisty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
14. M. Heidegger, Rzecz, w: Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.
15. J. Lacan, Tuché i automaton, przeł. K. Kłosiński, w: Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2007, s. 30-41.
16. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010, s. 104.
17. E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, M. Nijhoff, Haga 1961, s. 165; przekład za: B. Shallcross Rzeczy i zagłada, Universitas, Kraków 2010, s. 158.
18. M.P. Markowski, Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 33-51.
19. S.M. Perace, Collecting in Contemporary Practice, Sage Publications, London 1998, s. 2.
20. J. Pieszczachowicz, Ku wielkiej opowieści. O życiu i twórczości Kornela Filipowicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 104-216.
21. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja: XVI-XVIII wiek, PIW, Warszawa 1996, s. 44.
22. A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerstwo, w: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 192.`
23. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. J. Marecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 3-9.
24. R. Tańczuk, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
25. R. Tańczuk, Kolekcja jako przedmiot biograficzny, w: Narracje –(Auto)biografia – Etyka, red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005, s. 423-435.
26. T. Walas, Kornel Filipowicz czyli realizm metafizyczny, „Tygodnik Powszechny” 1988 nr 45.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

267

End page:

282

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund