Object structure

Title:

Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowaw PRL-u (1948-1958)

Subtitle:

Napis, Seria XVIII (2012)

Creator:

Budrowska, Kamila

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

censorship ; Poland (1944-1989) ; eroticism

References:

1. J. Bafia, Prawo o cenzurze, Warszawa 1983. ; 2. J. M. Bates, Cenzura wobec problemu niemieckiego w Polsce (1948-1955), w: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska, P. Michałowski, Szczecin 2002, s. 92. ; 3. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997. ; 4. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958, Białystok, 2009, s. 27-39. ; 5. P. Czapliński, Niepublikowana recenzja pracy habilitacyjnej K. Budrowskiej, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958, Poznań 2010, s. 5. ; 6. Dokumenty do dziejów PRL. Główny Urząd Kontroli Prasy, z. 6, oprac. D. Nałęcz, Warszawa 1994. ; 7. M. Fik, Cenzor jako współautor, w: Literatura i władza, red., słowo wstępne E. Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1996, s. 131-147. ; 8. Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 78, 928, 1043. ; 9. A. Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie, Warszawa 2001. ; 10. P. Perkowski, Działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w latach siedemdziesiątych, niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. B. Okoniewskiej, prof. UG, Gdańsk 2005; informacje od badaczek: M. Woźniak-Łabieniec, M. Budnik . ; 11. F. Ramotowska, Sto lat "cenzury rządowej" pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka-Wald, Warszawa 1992, t. 1, s. 122-174. ; 12. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, oprac. M. Prussak, Warszawa 1994. ; 13. S. Zabierowski , "Popioły" pod presją rosyjskiej cenzury, w: "Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach", nr 34, Katowice 1967, s. 143-169. ; 14. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993. ; 15. M. Świstak, Niepolityczne tabu, czyli o cenzurze obyczajowej lat 80., w: Przeskoczyć tę studnię strachu. Autor i dzieło a cenzura PRL, red. E. Skorupa, Kraków 2010, s. 130. ; 16. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, red. J. Czachowska, A. Szałagan, t. 8 i 9. ; 17. J. Ziomek, Obscenum, pornografia, środki przekazu, w: Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich, red. S. Żółkiewski i in., Wrocław 1974, s. 62-63.

Relation:

Napis

Volume:

18

Start page:

229

End page:

244

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: