Object structure

Title:

Dialektyka a myśl słaba

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Creator:

Sosnowski, Maciej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Zawadzki, Andrzej ; Vattimo, Gianni ; weak thought ; literary theory

References:

1. A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas, Kraków 2008, s. 416.
2. A. Bielik-Robson, Nasza mała destabilizacja. O nietzscheanizmie nieustraszonym, na marginesie książki Michała Pawła Markowskiego „Nietzsche, filozofia interpretacji”, w: tejże: Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Universitas, Kraków 2008, s. 143.
3. G. Deleuze, Bartleby albo formuła, w: H. Melville Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, przeł. A. Szostkiewicz, Wydanictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 70.
4. J. Derrida, Cogito i „Historia szaleństwa”, przeł. K. Kłosiński, w: tegoż Pismo i różnica, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.
5. M. Foucault, Moje ciało, ten papier, ten ogień, w: tegoż Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
6. H.-G. Gadamer, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja, w: tegoż Język i rozumienie, wyb., przekł. i posł. P. Dehnel i B. Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 153.
7. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. Ś.F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 40.
8. G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. 1, przekł. A. Landman, PWN, Warszawa 1967, s. 135.
9. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, przeł. J. Grabowski, A. Landman, wstęp T. Kroński, Warszawa 1958, s. 50.
10. G.W.F. Hegel, Wykłady z estetyki, przeł. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa 1964, s. 132-137.
11. M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, w: Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 65-93.
12. M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
13. J.-L. Nancy, Hegel. The restlessness of the Negative, trans. J. Smith, S. Miller, University of Minnesota Press, Minneapolis–London, 2002, s. 5.
14. M.J. Siemek, Marksizm jako filozofia, wstęp do: G. Lukács Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, przekł. M.J. Siemek, PWN, Warszawa 1988, s. XXXV.
15. G. Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. A. Zawadzki, M. Surma, „Teksty Drugie” 2003 nr 5.
16. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków 2006, s. 35.
17. A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Universitas, Kraków 2009.
18. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2001, s. 205.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

83

End page:

97

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund