Object structure

Title:

Zagrożenia czy możliwości? Ekokrytyka - rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Creator:

Tabaszewska, Justyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

ekokrytycyzm ; metodologia ; badania literackie ; studia kulturowe ; natura

References:

1. L. Buell, The future of environmental criticism. Environmental crisis and literary imagination, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, s. 21.
2. C.H. Cantrell, The flesh of the world. Virginia Woolf’s „Between the Acts”, w:The green studies reader, s. 275.
3. J. Fiedorczuk, G. Jankowicz, Cyborg w ogrodzie. Założycielskie uwagi o ekokrytyce, w: „Literatura”, Arkusz pisma „Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze”, Kraków 2009 nr 1-2 (28-29).
4. G. Garrard, Ecocrticism, Routledge, London–New York 2004, s. 3. Podobną definicją posługują się także J. Fiedorczuk i G. Jankowicz w: tychże Cyborg w ogrodzie, s. 7-9.
5. J. Hochman, Green Cultural Studies, w: The green studies reader. From Romanticism to ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London–New York 2000, s. 188 oraz J. Bate From „red” to „green”, w: The green studies reader, s. 171.
6. J. Hochman, The „Lambs” in „The Silence of the Lambs”, w:The green studies reader, s. 299.
7. J. Madejski, Przyboś ekokrytyczny, w: Stulecie Przybosia, red. S. Balbus, E. Balcerzan, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

205

End page:

220

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego