Object structure

Title:

Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Kołodziejczyk, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław (1911-2004) ; diplomacy ; Polish literature 20c.

References:

1. J. Bates, Cenzura w epoce stalinowskiej, „Teksty Drugie” 2000 nr 1-2. ; 2. W. Bolecki, Emigracji obraz, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Universitas, Kraków 2004, s. 54-69. ; 3. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Wyd. UwB, Białystok 2009. ; 4. M. Cichecka, Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA, „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Literacka 2005 t. 12, s. 219-252 oraz A. Franaszek Miłosz, s. 409-420. ; 5. A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, s. 107. ; 6. C. Geertz, Dzieło i życie: antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, KR, Warszawa 2000. ; 7. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze – legalnie (garść wspomnień), „Zapis” 1977 nr 4. ; 8. K. Koźniewski, Węzły życia, w: tegoż Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Czytelnik, Warszawa 1977. ; 9. Cz. Miłosz, Abstrakcja i poszukiwania, „Odrodzenie” 1947 nr 7. ; 10. Cz. Miłosz, Biografia, Znak, Kraków 2011. ; 11. Cz. Miłosz, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 116. ; 12. Cz. Miłosz, Faulkner, „Odrodzenie” 1947 nr 24; ; 13. Cz. Miłosz, Henry Miller, czyli dno, „Odrodzenie” 1948 nr 39. ; 14. Cz. Miłosz, Jeszcze o małżeństwie, „Odrodzenie” 1945 nr 35. ; 15. Cz. Miłosz, Książki i pisma w Stanach Zjednoczonych, „Odrodzenie” 1947 nr 6. ; 16. Cz. Miłosz, Massachusetts, „Odrodzenie” 1946 nr 31. ; 17. Cz. Miłosz, Na Independence Day, „Odrodzenie” 1947 nr 29; ; 18. Cz. Miłosz, Zabawy i spory, „Odrodzenie” 1948 nr 44. ; 19. C. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950, Znak, Kraków 2007, s. 404. ; 20. J. Natanson, Tygodnik „Odrodzenie” 1944-1950, PWN, Warszawa 1987, s. 79. ; 21. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 7. ; 22. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 7. ; 23. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 10. ; 24. A. Paczkowski, Cenzura 1946-1949. Statystyka działalności, „Zeszyty Historyczne” 1996 z. 116, S. Żak Cenzura wobec humanistyki, WBP, Kielce 1996. ; 25. J. Pregerówna, Poezja po wojnie, „Odrodzenie” 1947 nr 7. ; 26. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.-1970 r. oprac. zespół pod kier. E. Jankowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995, t. 2, s. 705. ; 27. W.P. Szymański, „Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950), Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wyd. PAN, Wrocław 1981. ; 28. J. Winiewicz, Co pamiętam z długiej drogi życia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985, s. 428. ; 29. G. Wołowiec, „Odrodzenie”, hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, s. 161-162.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

82

End page:

96

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: