Object structure

Title:

Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Kołodziejczyk, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław (1911-2004) ; diplomacy ; Polish literature 20c.

References:

1. J. Bates, Cenzura w epoce stalinowskiej, „Teksty Drugie” 2000 nr 1-2.
2. W. Bolecki, Emigracji obraz, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Universitas, Kraków 2004, s. 54-69.
3. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Wyd. UwB, Białystok 2009.
4. M. Cichecka, Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA, „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Literacka 2005 t. 12, s. 219-252 oraz A. Franaszek Miłosz, s. 409-420.
5. A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, s. 107.
6. C. Geertz, Dzieło i życie: antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, KR, Warszawa 2000.
7. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze – legalnie (garść wspomnień), „Zapis” 1977 nr 4.
8. K. Koźniewski, Węzły życia, w: tegoż Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Czytelnik, Warszawa 1977.
9. Cz. Miłosz, Abstrakcja i poszukiwania, „Odrodzenie” 1947 nr 7.
10. Cz. Miłosz, Biografia, Znak, Kraków 2011.
11. Cz. Miłosz, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 116.
12. Cz. Miłosz, Faulkner, „Odrodzenie” 1947 nr 24;
13. Cz. Miłosz, Henry Miller, czyli dno, „Odrodzenie” 1948 nr 39.
14. Cz. Miłosz, Jeszcze o małżeństwie, „Odrodzenie” 1945 nr 35.
15. Cz. Miłosz, Książki i pisma w Stanach Zjednoczonych, „Odrodzenie” 1947 nr 6.
16. Cz. Miłosz, Massachusetts, „Odrodzenie” 1946 nr 31.
17. Cz. Miłosz, Na Independence Day, „Odrodzenie” 1947 nr 29;
18. Cz. Miłosz, Zabawy i spory, „Odrodzenie” 1948 nr 44.
19. C. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950, Znak, Kraków 2007, s. 404.
20. J. Natanson, Tygodnik „Odrodzenie” 1944-1950, PWN, Warszawa 1987, s. 79.
21. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 7.
22. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 7.
23. J.M. Nowak, Życie w USA, „Odrodzenie” 1947 nr 10.
24. A. Paczkowski, Cenzura 1946-1949. Statystyka działalności, „Zeszyty Historyczne” 1996 z. 116, S. Żak Cenzura wobec humanistyki, WBP, Kielce 1996.
25. J. Pregerówna, Poezja po wojnie, „Odrodzenie” 1947 nr 7.
26. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.-1970 r. oprac. zespół pod kier. E. Jankowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995, t. 2, s. 705.
27. W.P. Szymański, „Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950), Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wyd. PAN, Wrocław 1981.
28. J. Winiewicz, Co pamiętam z długiej drogi życia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985, s. 428.
29. G. Wołowiec, „Odrodzenie”, hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, s. 161-162.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

82

End page:

96

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund