Object structure

Title:

Dolina Issy w dokumentach cenzury. Wokół odwilżowej recepcji powieści Czesława Miłosza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Woźniak-Łabieniec, Marzena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław (1911-2004) ; Dolina Issy ; literatura polska - 20 w. ; cenzura

References:

1. J. Błoński, Dolina Issy, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 24, s. 10-11.
2. A. Bobkowski, Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie… Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961, Wydawnictwo Ruta, Wałbrzych 2003, s. 66.
3. K. Brandys, Nim będzie zapomniany, „Nowa Kultura” 1955 nr 38.
4. L. Flaszen, O trudnym kunszcie womitowania, „Życie Literackie” 1955 nr 44.
5. J. Giedroyć, J. Stempowski, Listy 1946-1969, cz. I, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 459, 461.
6. Z. Lichniak, Piękno i polityka, „Kierunki” 1956 nr 32/33, s. 11.
7. Z. Lichniak, Spojrzenie z ukosa, ale nie zezem, „Dziś i Jutro” 1956 nr 1.
8. R. Matuszewski, O „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza, „Nowa Kultura” 1957 nr 8, s. 2, 7; J. Kwiatkowski Poeta epoki, „Życie Literackie” 1957 nr 11, s. 3.
9. J. Mieroszewski, Najwybitniejsza książka roku 1955, „Kultura” (Paryż) 1956 nr 4, s. 92.
10. J. Mieroszewski, Najwybitniejsza książka emigracyjna roku 1955, „Wiadomości” (Londyn) 1956 nr 12, s. 6.
11. A. Mularczyka, K. Dziewanowskiego, Wielki konflikt i… makulatura, „Świat” 1956 nr 47.
12. I. Sławińska, To jest daleki kraj…, „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 16.
13. I. Sławińska, To jest daleki kraj…”; Z. Łapiński „I z ruchu zebrać moment wieczny”, „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 16 z dn. 21 IV 57, s. 9-10.
14. J. Zawieyski, Nad książkami w roku 1956, „Twórczość” 1957 nr 10/11, s. 47.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

97

End page:

111

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: