Object structure

Title:

Perspektywy edytorskie wynikające z penetracji archiwów cenzury (1948-1958)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Budrowska, Kamila

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Polish Literature 20c. ; censorship ; archives ; editorship

References:

1. J. Andrzejewski, Trzy opowieści, oprac. W. Maciąg, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998. ; 2. K. Budrowska, Cykl wymuszony. O „Węzłach życia” Zofii Nałkowskiej, w: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Profesor Krystynie Jakowskiej, red. A. Kieżuń, D. Kulesza, Trans Humana, Białystok 2010, s. 69- 82. ; 3. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009, s. 141-147. ; 4. S. Buryła, Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2008 z. 2, s. 180-185. ; 5. T. Drewnowski, Cenzura PRL a współczesne edytorstwo, w: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie, red. J. Pelc, M. Prejs, Wydawnictwo UW, Warszawa 1998, s. 13-22. ; 6. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, PWN, Warszawa 1997, s. 30. ; 7. J. Jarzębski, Skalpel i mózg, w: S. Lem Szpital Przemienienia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 213-222. ; 8. T. Konwicki, Książki wybrane, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, red. D. Fedor, Agora, Warszawa 2010, t. 1-12. ; 9. D. Kulesza, Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999, s. 77. ; 10. S. Lem, Dzieła zebrane, t. 1-20, oprac. J. Jarzębski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998-2005. ; 11. F. Lichodziejewska, Broniewski bez cenzury. 1939-1945, Wydawnictwo Kos, Warszawa 1992, s. 45-55. ; 12. P. Perkowski, Cenzura jako źródło cierpień? Powieści Tadeusza Konwickiego w obliczu kontroli słowa, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Czermińskiej, Gdańsk 2004, s. 32. ; 13. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 196. ; 14. J. Smulski, Aneks: Trzy redakcje „Władzy” Konwickiego, w: tegoż Od Szczecina do… Października: studia o polskiej prozie lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 101-115.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

112

End page:

121

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: