Object structure

Title:

Perspektywy edytorskie wynikające z penetracji archiwów cenzury (1948-1958)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Budrowska, Kamila

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literatura polska - 20 w. ; cenzura ; archiwa ; edytorstwo

References:

1. J. Andrzejewski, Trzy opowieści, oprac. W. Maciąg, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998.
2. K. Budrowska, Cykl wymuszony. O „Węzłach życia” Zofii Nałkowskiej, w: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Profesor Krystynie Jakowskiej, red. A. Kieżuń, D. Kulesza, Trans Humana, Białystok 2010, s. 69- 82.
3. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009, s. 141-147.
4. S. Buryła, Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2008 z. 2, s. 180-185.
5. T. Drewnowski, Cenzura PRL a współczesne edytorstwo, w: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie, red. J. Pelc, M. Prejs, Wydawnictwo UW, Warszawa 1998, s. 13-22.
6. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, PWN, Warszawa 1997, s. 30.
7. J. Jarzębski, Skalpel i mózg, w: S. Lem Szpital Przemienienia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 213-222.
8. T. Konwicki, Książki wybrane, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, red. D. Fedor, Agora, Warszawa 2010, t. 1-12.
9. D. Kulesza, Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999, s. 77.
10. S. Lem, Dzieła zebrane, t. 1-20, oprac. J. Jarzębski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998-2005.
11. F. Lichodziejewska, Broniewski bez cenzury. 1939-1945, Wydawnictwo Kos, Warszawa 1992, s. 45-55.
12. P. Perkowski, Cenzura jako źródło cierpień? Powieści Tadeusza Konwickiego w obliczu kontroli słowa, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Czermińskiej, Gdańsk 2004, s. 32.
13. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 196.
14. J. Smulski, Aneks: Trzy redakcje „Władzy” Konwickiego, w: tegoż Od Szczecina do… Października: studia o polskiej prozie lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 101-115.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

112

End page:

121

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego