Object structure

Title:

Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Czermińska, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Polish Literature 20c. ; autobiography ; geography

References:

1. M. Augé, Nie-Miejsca. Wprowadzenie do antropologii nowoczesności (fragmenty), przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” 2008 nr 4, s. 129. ; 2. H. Becker, H.E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Historia i interpretacja ludzkich pojęć o współżyciu ludzi, przeł. J. Szacki, B. Szacka, A. Molska, J. Possart, Książka i Wiedza, Warszawa 1964. ; 3. W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 141-165. ; 4. R. Caillois, Paryż, mit współczesny, w: tegoż Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, przeł. K. Dolatowska, PIW, Warszawa 1967. ; 5. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 6. La géocritique. Mode d’emploi, ed. B. Westphal, PULIM, Limoges 2000. ; 7. H. Gosk, oraz w Słowie wstępnym do książki zbiorowej Czesława Miłosza „Północna strona”, red. M. Czermińska i K. Szalewska, Scholar, Gdańsk 2011, s. 6-17. ; 8. Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, M.I. Kolin, Londyn 1942. ; 9. Cz. Miłosz, Noty o wygnaniu, w: tegoż Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1990, s. 49. ; 10. P. Nora, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001 nr 7. ; 11. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: tegoż Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 73-77 ; 12. E. Rybicka Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2. ; 13. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 14. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008 nr 4. ; 15. W.Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, Universitas, Kraków 2006 (oryginał rosyjski Kraków 1997). ; 16. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008 nr 4. ; 17. B. Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1996. ; 18. W. Toporow, Petersburg i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu, w: tegoż Miasto i mit, wyb., wstęp i przekł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 19. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987. ; 20. K. White, Wstęp do geopoetyki, w: tegoż Poeta kosmograf, wyb., oprac. i przekł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn 2010.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

183

End page:

200

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: