Object structure

Title:

Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Czermińska, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish Literature 20c. ; autobiography ; geography

References:

1. M. Augé, Nie-Miejsca. Wprowadzenie do antropologii nowoczesności (fragmenty), przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” 2008 nr 4, s. 129.
2. H. Becker, H.E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Historia i interpretacja ludzkich pojęć o współżyciu ludzi, przeł. J. Szacki, B. Szacka, A. Molska, J. Possart, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.
3. W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 141-165.
4. R. Caillois, Paryż, mit współczesny, w: tegoż Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, przeł. K. Dolatowska, PIW, Warszawa 1967.
5. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
6. La géocritique. Mode d’emploi, ed. B. Westphal, PULIM, Limoges 2000.
7. H. Gosk, oraz w Słowie wstępnym do książki zbiorowej Czesława Miłosza „Północna strona”, red. M. Czermińska i K. Szalewska, Scholar, Gdańsk 2011, s. 6-17.
8. Kraj lat dziecinnych, red. M. Grydzewski, K. Pruszyński, M.I. Kolin, Londyn 1942.
9. Cz. Miłosz, Noty o wygnaniu, w: tegoż Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1990, s. 49.
10. P. Nora, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001 nr 7.
11. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: tegoż Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 73-77
12. E. Rybicka Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2.
13. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
14. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008 nr 4.
15. W.Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, Universitas, Kraków 2006 (oryginał rosyjski Kraków 1997).
16. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008 nr 4.
17. B. Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1996.
18. W. Toporow, Petersburg i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu, w: tegoż Miasto i mit, wyb., wstęp i przekł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
19. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987.
20. K. White, Wstęp do geopoetyki, w: tegoż Poeta kosmograf, wyb., oprac. i przekł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn 2010.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

183

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: