Object structure

Title:

Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

collective memory ; urban studies ; politics of location ; politics of memory

References:

1. A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 114.
2. A. Bagłajewski, Miasto-palimpsest, w: Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, TN KUL, Lublin 1999.
3. J. Borowczyk, M. Larek, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami, Stowarzyszenie „Czasu Kultury”, Poznań 2008, s. 120.
4. B. Bossak-Herbst, Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym, Znak–Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 2009.
5. A D. Liskowacki, Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci, Wyd. 13 Muz, Szczecin 2002, s. 36.
6. N. Davis, R. Moorhouse Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia. Breslau. Wrocław, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002.
7. M. Dąbrowski, Gdańsk, czyli Danzig: Grass, Chwin, Huelle, w: Swój/obcy/ inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001;
8. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Wyd. IF UWM, Olsztyn 2008, s. 55.
9. M. Golka, Społeczna niepamięć: pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, s. 68.
10. Historia w sztuce, red. A. M. Potocka, Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2011.
11. A. Huyssen, Berlińskie pustki i Po wojnie. Berlin jako palimpsest, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa.
12. U. Jarecka, Groza wojny jako atrakcja turystyczna, „Kultura Współczesna” 2010 nr 3, s. 79.
13. S. Kapralski, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2010, s. 27.
14. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2010, s. 21.
15. I. Kurz, Przepisywanie pamięci: przypadek Muzeum Powstania Warszawskiego, „Kultura Współczesna” 2007 nr 3.
16. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
17. A.D. Liskowacki Cukiernica pani Kirch, Albatros, Szczecin 1998, s. 21.
18. A.D. Liskowacki, Eine, kleine, Wyd. 13 Muz, Szczecin 2009, s. 10.
19. L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, Warszawa 2007.
20. L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, WAiF, Warszawa 2008.
21. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005, s. 23, 24.
22. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 179-185.
23. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem, s. 221-356.
24. R. Traba, Pamięć zapisana w kamieniu, czyli krajobraz kulturowy jako palimpsest, w: tegoż Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
25. T. Trojanowska, Performing urban palimpsest. City, History and the Perils of Abundance, w: The effect of palimpsest. Culture, literature, history, eds. B. Shallcross, R. Nycz, Frankfurt am Mein 2011.
26. I. Uściłowska, Podziemny Szczecin – co się kryje pod Dworcem Głównym, http://www.ithink.pl/lokalne/zachodniopomorskie/kultura/inne/podziemny-szczecin-cosie-kryje-pod-dworcem-glownym2/ (data dostępu – 13 marca 2011).
27. A. Zawadzki, Literatura i myśl słaba, Universitas, Kraków 2009, s. 114-115.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

201

End page:

211

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: