Object structure

Title:

Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

collective memory ; urban studies ; politics of location ; politics of memory

References:

1. A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 114. ; 2. A. Bagłajewski, Miasto-palimpsest, w: Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, TN KUL, Lublin 1999. ; 3. J. Borowczyk, M. Larek, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami, Stowarzyszenie „Czasu Kultury”, Poznań 2008, s. 120. ; 4. B. Bossak-Herbst, Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym, Znak–Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 2009. ; 5. A D. Liskowacki, Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci, Wyd. 13 Muz, Szczecin 2002, s. 36. ; 6. N. Davis, R. Moorhouse Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia. Breslau. Wrocław, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002. ; 7. M. Dąbrowski, Gdańsk, czyli Danzig: Grass, Chwin, Huelle, w: Swój/obcy/ inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001; ; 8. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Wyd. IF UWM, Olsztyn 2008, s. 55. ; 9. M. Golka, Społeczna niepamięć: pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, s. 68. ; 10. Historia w sztuce, red. A. M. Potocka, Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2011. ; 11. A. Huyssen, Berlińskie pustki i Po wojnie. Berlin jako palimpsest, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. ; 12. U. Jarecka, Groza wojny jako atrakcja turystyczna, „Kultura Współczesna” 2010 nr 3, s. 79. ; 13. S. Kapralski, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2010, s. 27. ; 14. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2010, s. 21. ; 15. I. Kurz, Przepisywanie pamięci: przypadek Muzeum Powstania Warszawskiego, „Kultura Współczesna” 2007 nr 3. ; 16. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010. ; 17. A.D. Liskowacki Cukiernica pani Kirch, Albatros, Szczecin 1998, s. 21. ; 18. A.D. Liskowacki, Eine, kleine, Wyd. 13 Muz, Szczecin 2009, s. 10. ; 19. L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, Warszawa 2007. ; 20. L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, WAiF, Warszawa 2008. ; 21. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005, s. 23, 24. ; 22. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 179-185. ; 23. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem, s. 221-356. ; 24. R. Traba, Pamięć zapisana w kamieniu, czyli krajobraz kulturowy jako palimpsest, w: tegoż Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009. ; 25. T. Trojanowska, Performing urban palimpsest. City, History and the Perils of Abundance, w: The effect of palimpsest. Culture, literature, history, eds. B. Shallcross, R. Nycz, Frankfurt am Mein 2011. ; 26. I. Uściłowska, Podziemny Szczecin – co się kryje pod Dworcem Głównym, http://www.ithink.pl/lokalne/zachodniopomorskie/kultura/inne/podziemny-szczecin-cosie-kryje-pod-dworcem-glownym2/ (data dostępu – 13 marca 2011). ; 27. A. Zawadzki, Literatura i myśl słaba, Universitas, Kraków 2009, s. 114-115.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

201

End page:

211

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: