Object structure

Title:

Zrozumieć Śląsk. Różnica kulturowa i granice teorii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Hudzik, Jan P.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Silesia ; identity ; ethnicity ; contemporary Polish culture

References:

1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982, s. 221-222 (1142 a 25-30). ; 2. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006 nr 6, s. 11-32. ; 3. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, PWN, Warszawa 1996, s. 214-228. ; 4. H. Bienek, Opis pewnej prowincji, przeł. B. Fac, Atext, Gdańsk 1994, s. 64. ; 5. H. Bienek, Pierwsza polka. Die erste Polka, przeł. M. Przybyłowska, Wokół nas, Gliwice 1994, s. 197. ; 6. E. Braslavsky, Aus dem Sinn, Claassen, Berlin 2007, s. 274, 332. ; 7. J. Brodski, Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Znak, Kraków 1996, s. 116. ; 8. D. Couzens, Hoy Critical Resistance. From Poststructuralism to Post-Critique, The MIT Press, Cambridge Mass. 2005, s. 134. ; 9. G. Deleuze, F. Guattar, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 122. ; 10. L. Gandhi, Teoria postkolonialna, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 121. ; 11. C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 31. ; 12. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 98. ; 13. T. Graszka, A. Grabowski, G. Olszowska, W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko-kulturowe, Znak, Kraków 2001, s. 54-55. ; 14. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski, PIW, Warszawa 1977, s. 105. ; 15. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007. ; 16. F. Kafka Briefe, 1902-1924, Fischer Verlag, Frankfurt am Mein 1992, s. 172-173. ; 17. L.J.D. Wacquant, Wprowadzenie, do: P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 15 ; 18. H. Waniek, Mühlstraße/ulica Młyńska, w: Nadciągają Ślązacy?, s. 225-227; T. Zarycki Polska i jej regiony a debata postkolonialna, w: Oblicza polityczne regionów Polski, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007, s. 38-39. ; 19. J. Wódz, K. Wódz, Czy nadciągają Ślązacy?, w: Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L.M. Nijakowski, Scholar, Warszawa 2004, s. 118, 120.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

231

End page:

243

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: