Object structure

Title:

Zrozumieć Śląsk. Różnica kulturowa i granice teorii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Hudzik, Jan P.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Silesia ; identity ; ethnicity ; contemporary Polish culture

References:

1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982, s. 221-222 (1142 a 25-30).
2. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006 nr 6, s. 11-32.
3. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, PWN, Warszawa 1996, s. 214-228.
4. H. Bienek, Opis pewnej prowincji, przeł. B. Fac, Atext, Gdańsk 1994, s. 64.
5. H. Bienek, Pierwsza polka. Die erste Polka, przeł. M. Przybyłowska, Wokół nas, Gliwice 1994, s. 197.
6. E. Braslavsky, Aus dem Sinn, Claassen, Berlin 2007, s. 274, 332.
7. J. Brodski, Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Znak, Kraków 1996, s. 116.
8. D. Couzens, Hoy Critical Resistance. From Poststructuralism to Post-Critique, The MIT Press, Cambridge Mass. 2005, s. 134.
9. G. Deleuze, F. Guattar, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 122.
10. L. Gandhi, Teoria postkolonialna, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 121.
11. C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 31.
12. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 98.
13. T. Graszka, A. Grabowski, G. Olszowska, W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko-kulturowe, Znak, Kraków 2001, s. 54-55.
14. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski, PIW, Warszawa 1977, s. 105.
15. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
16. F. Kafka Briefe, 1902-1924, Fischer Verlag, Frankfurt am Mein 1992, s. 172-173.
17. L.J.D. Wacquant, Wprowadzenie, do: P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 15
18. H. Waniek, Mühlstraße/ulica Młyńska, w: Nadciągają Ślązacy?, s. 225-227; T. Zarycki Polska i jej regiony a debata postkolonialna, w: Oblicza polityczne regionów Polski, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007, s. 38-39.
19. J. Wódz, K. Wódz, Czy nadciągają Ślązacy?, w: Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L.M. Nijakowski, Scholar, Warszawa 2004, s. 118, 120.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

231

End page:

243

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund