Object structure

Title:

"Umysł w stanie nieustannego tworzenia". O krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Kozicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Brzozowski, Stanisław ; Polish literature 20c ; modernism ; philosophy

References:

1. P. Auslander, Theory for Performance Studies. A Student’s Guide, Routledge, London–New York 2008. ; 2. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001, s. 96-108. ; 3. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wydał i przedmową poprzedził O. Ortwin, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007. ; 4. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990. ; 5. S. Brzozowski, Listy, oprac., przedm., koment. i aneksy M. Sroka, t. 2, 1909-1911, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970. ; 6. S. Brzozowski, Miriam, w: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstęp A. Walicki, PIW, Warszawa 1973. ; 7. T. Burek, Arcydzieło niedokończone, w: Dalej aktualne, Czytelnik, Warszawa 1973. ; 8. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. ; 9. M. Głowiński, Ekspresja i empatia; R. Nycz Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego, w: tegoż Język modernizmu. Prolegomena literackie, Leopoldinum, Wrocław 1997. ; 10. M. Głowiński, Wielka parataksa. O budowie dyskursu w „Legendzie Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego, w: tegoż Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 11. J. Loxley, Performativity, London–New York 2007. ; 12. M.P. Markowski, Ciało, które czyta, ciało, które pisze, w: R. Barthes S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, KR, Warszawa 1999, s. 30. ; 13. A. Mencwel, „No! Io non sono morto…”. Jak czytać „Legendę Młodej Polski”?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. ; 14. A. Mencwel, Między „nową sztuką” a „społecznym ideałem”. Krytyczna młodość Brzozowskiego, w: S. Brzozowski Wczesne prace krytyczne, PIW, Warszawa 1988, s. 8. ; 15. Performanz. Zwischen Sprachwissenschaft und Kulturwissenschaften, hrsg. v. U. Wirth, Suhrkamp Wissenschaft, Frankfurt 2002. ; 16. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż Dzieło, język, tradycja, t. 2, Universitas, Kraków 1998, s.166. ; 17. M. Sroka, Legendy Brzozowskiego, w: S. Brzozowski Listy, oprac., przedm. i koment. M. Sroka, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970. ; 18. A. Zeidler-Janiszewska, Perspektywy performatywizmu, „Teksty Drugie” 2007 nr 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

265

End page:

274

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: