Object structure

Title:

Stanisław Brzozowski - poeta i filozof. Krytyka jako poezja progresywna w "Głosach wśród nocy"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Orska, Joanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Brzozowski, Stanisław ; literatura polska - 20 w. ; modernizm ; poezja ; filozofia

References:

1. J.J. Anstett, Die philosophischen Vorlesungen von 1800-1807, zob. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hrg. von E. Behler, unter mitwirkung von J.J. Anstett und H. Eichner, F .Schöningh, Paderborn 1958, t. 10.
2. W. Benjamin, Der Begriff der Kustkritik In der deutschen Romantik, hrsg.von U. Steiner, Suhrkamp Vrl., Frankfurt/M 2008, s. 23-27.
3. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznem kultury europejskiej, z teki pośmiertnej wydał i przedmową poprzedził O. Ortwin, B. Połoniecki, Lwów 1912.
4. T. Burek, Arcydzieło niedokończone, w: tegoż, Dalej aktualne, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 41.
5. L. Kołakowski, w doskonałej książce Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, PWN, Warszawa 1958.
6. M. Kopij, Romantyzm Nietzschego, „Folia Philosophica” 2007 nr 19-20.
7. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Instytut Literacki, Paryż 1962.
8. J. Orska, Niemieccy romantycy w pismach polskich modernistów, w: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, red. M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
9. F. Schlegel, Fragmenty krytyczne, przeł. C. Bartl, wstęp, oprac. M.P. Markowski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 60-61.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

284

End page:

294

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: