Object structure

Title:

"Głosy w nieznane noce" - krytyczna wartość niesamowitego w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2011)

Creator:

Mizerkiewicz, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Brzozowski, Stanisław ; literatura polska - 20 w. ; modernizm ; filozofia

References:

1. T. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986, s. 523.
2. S. Brzozowski, Pamiętnik, wstęp M. Wyka, oprac. M. Urbanowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2007, s. 176.
3. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2010.
4. O. Ortwin, Przedmowa, w: S. Brzozowski Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007, s. 37.
5. E.L. Santner, Psychotheology of everyday life. Reflections on Freud and Rosenzweig, University of Chicago Press, Chicago 2001.
click here to follow the link
6. P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

295

End page:

305

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: