Object structure

Title:

Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Kaliszewski, Wojciech

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Trembecki, Stanisław (1739-1812) ; Bielawski, Józef (1739-1809) ; Polish literature - 18 c.

References:

1. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza, za: R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat, wyd. III udoskonalone i poszerz., Wrocław 1986, s. 380. ; 2. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, Wrocław 1965, s. 387. ; 3. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990, s. 59. ; 4. J. Ryba, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady - konwersacja - literatura, Katowice 2009. ; 5. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki, wyd. II rozszerz., Warszawa 1999, s. 140-173. ; 6. S. Trembecki, Do Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: idem, Wiersze wybrane, oprac. i wstęp J. W. Gomulicki, Warszawa 1965, s. 112. ; 7. S. Trembecki, Listy, oprac. J. Kott i R. Kaleta, t. 1, Wrocław 1954, s. 128. ; 8. S. Trembecki, Pisma wszystkie, oprac. J. Kott, t. 1, Warszawa 1953, s. 98. ; 9. S. Tomkowicz, Jeszcze o uczoności Trembeckiego i kilka nieznanych jego tłumaczeń poetyckich, "Przegląd Polski" 1880, z. III, s. 391-402. ; 10. S. Tomkowicz, Nieco o dowcipach, żartach i poezjach okolicznościowych na dworze Stanisława Augusta, "Przegląd Polski" 1880, z. IV, s. 371-403. ; 11. Wstęp do: Wolter, Syn marnotrawny, tłum. S. Trembecki, oprac. J. Adamski, Wrocław 1951, s. XL-LII, (BN II 63).

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

19

End page:

29

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: