Object structure

Title:

Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci")

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Grabowska-Kuniczuk, Agata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; Polish novel ; biography

References:

1. J. Bachórz, Spotkania z "Lalką". Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010, s. 107.
2. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, pod red. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1969, s. 619.
3. T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990, s. 47.
4. K. Chmielewski, Ze wspomnień, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 161.
5. Encyklopedyja powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1865, t. XIX, s. 815.
6. A. Fredro, Trzy po trzy, Warszawa 1996, s. 43.
7. T. Hiż, Godzina u pani Oktawii, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 277.
8. E. Ihnatowicz, Lucyna Ćwierczakiewiczowa - kucharka i dama, w: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997, s. 159-169.
9. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009.
10. L. Krzywicki, Nieco wspomnień o B. Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 194.
11. Mała encyklopedia powszechna PWN, red. B. Suchodolski, Warszawa 1959, s. 677.
12. Nieznana korespondencja Bolesława Prusa, oprac. K. Tokarzówna, "Pamiętnik Literacki" LIV, 1963, z. 1, s. 153.
13. E. Orzeszkowa, Bóg wie kto, w: E. Orzeszkowa, Gloria victis (Oni - Oficer - Hekuba - Bóg wie kto (1863)), nakład W. Makowskiego, Wilno 1910, s. 327-361.
14. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer, własność, nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1886, t. I, s. 3.
15. M. Parnowska, Spuścizna Bolesława Prusa w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, w: Spotkanie z Prusem. Konferencja biograficzna towarzysząca wystawie "Bolesław Prus 1847-1912 - życie i twórczość" [praca zbiorowa], Warszawa 2004, s. 56-57.
16. B. Prus, Dusze w niewoli. Powieść, w: B. Prus, Pisma, Wydawnictwo redakcji "Tygodnika Illustrowanego", ul. Zgoda 12, nakład i własność wydawców "Tygodnika Ilustrowanego" - Gebethner i Wolff, Warszawa [b. d.].
17. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, wyd. II, Wrocław 1998, t. II, s. 110.
18. B. Prus, Przemiany, w: B. Prus, Nowele, opowiadania, fragmenty, t. V, red. I. Chrzanowski, Z. Szweykowski, Warszawa 1936, s. 102.
19. B. Prus, Słówka o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6-ciu pieśniach), w: T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę", z serii "Polemika krytycznoliteracka w Polsce", pod red. S. Panek, Poznań 2008, t. I, s. 96-154.
20. B. Prus, Wojtusie. Szkice i drobiazgi, wybrał, ułożył i przedmową opatrzył L. Włodek, w: idem, Pisma, t. II, Warszawa 1918, s. 170.
21. W. Ratajczak, Jak w świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin 2009, s. 23-53.
22. H. Sienkiewicz, Hania, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 29, cz. 2 Nowele z natury i życia, Warszawa 1949, s. 19-158.
23. L. Zembrzuski, hasło Gustaw Doliński,w: Polski słownik biograficzny, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków 1939–1946 (reprint 1977), t. V, s. 286.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

31

End page:

40

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund