Object structure

Title:

Siebie skrywam na dnie… Aksjologiczno-biograficzny kontekst "Rodziny Połanieckich" Henryka Sienkiewicza

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Dziugieł-Łaguna, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Polish novel ; biography

References:

1. T. Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 14.
2. E. Cybienko, "Bez dogmatu" w przekładach rosyjskich i w krytyce, "Przegląd Humanistyczny" 1996, nr 6, s. 86.
3. M. Głowiński, Groteska jako kategoria estetyczna, w: Groteska, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2003, s. 10.
4. R. Handke, Komunikacja aksjologiczna - nośniki wartości w literaturze, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, studia pod red. S. Sawickiego i A. Tyszczyka, Lublin 1992, s. 219.
5. R. Ingarden, Człowiek i przyroda, w: idem, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 13.
6. Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954, s. 269.
7. W. Kopaliński, hasła: Studnia. Wieża, w: idem, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 408-410 i 466-467.
8. J. Krzyżanowski, Sienkiewicz a Warszawa, Warszawa 1975, s. 63.
9. J. Kulczycka-Saloni, "Rodzina Połanieckich" - kilka słów w obronie bohatera i… autora, w: Pozytywizm, wybór D. Knysz-Tomaszewska, wyd. 2 popr. i rozszerz., Warszawa 1997, s. 244-258.
10. H. Markiewicz, Poetyka realizmu pozytywistycznego, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 818.
11. J. Misiewicz, Groteski kształt pozorny, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, studia pod red. S. Sawickiego i A. Tyszczyka, Lublin 1992, s. 224.
12. H. Sienkiewicz, Listy, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, t. 4, cz. 1, Warszawa 2008, s. 77.
13. H. Sienkiewicz, Listy, wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, oprac. i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin, t. 1, cz. 2, Warszawa 1977, s. 195.
14. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, Warszawa 2000, s. 340.
15. T. Sobieraj, Wokół "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza. Szkic o antropologii filozoficznej powieści, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 275.
16. A. Stawar, Druga biografia typu, w: idem, Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1960, s. 198.
17. B. Wachowicz, Marie jego życia, Kraków 1972, s. 245.
18. H. Zaworska, Milusińscy i Młodziakowie, "Twórczość" 1986, nr 5, s. 59-64.
19. T. Żeleński Boy, Z dogmatem, w: T. Żeleński Boy, Znaszli ten kraj?… Cyganeria krakowska oraz inne wspomnienie o Krakowie, wstęp i wybór tekstów T. Weiss, przypisy i objaśnienia osób R. Hennel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 68.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

41

End page:

57

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund