Object structure

Title:

Poeci "bruLionu" - kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. "fioletowej" serii publikacji ("bibLioteka" 1992)

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Utkowska, Beata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Polish literature - 20 c. ; Brulion ; postmodernizm

References:

1. M. L. Biedrzycki, Głos z rynsztoka, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 6. ; 2. P. Czapliński, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002, s. 43. ; 3. M. Dzień, "bruLion" i prowincja, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 5. ; 4. A. Grabowski, Siedem prześwitów, "Kresy" 1994, nr 2, s. 180. ; 5. M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: M. Janion, "Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś", Warszawa 1996. ; 6. J. Jarzębski, Nowy turniej pokoleń, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 10. ; 7. R. Grupiński, I. Kiec, Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997, s. 10. ; 8. J. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003. ; 9. L. Kołakowski, Kapłan i błazen. (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia), w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, t. II, oprac. Z. Mentzel, Warszawa 1989, s. 178. ; 10. J. Kornhauser, Barbarzyńcy i wypełniacze, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 3. ; 11. J. Kornhauser, Po festiwalu złudzeń, "Tygodnik Powszechny" 2000, nr 4. ; 12. M. Larek, Walka o oryginalność. O debiucie Marcina Świetlickiego. Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010, s. 470. ; 13. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac. P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996. ; 14. G. Musiał, Wielki Impresariat czyli o pokoleniu trzydziestolatków, czterdziestolatków i jeszcze trochę, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 1. ; 15. Nowa polska szkoła kiczu. Z T. Burkiem rozmawia M. Nowicki, "Życie" 2000, nr 70. ; 16. J. Orska, Rytuał przełomu. Wstęp, w: J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006. ; 17. Pożegnanie z romantyzmem? Z M. Janion rozmawia A. Bernat, "Nowe Książki" 1991, nr 6. ; 18. S. Sadowski, Literatura jak słup ogłoszeniowy, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 8. ; 19. J. Sosnowski, Grześ wśród Rastignaców, "Tygodnik Powszechny" 1995 nr 4. ; 20. S. Stabro, Związki liryki Jacka Podsiadły z tradycją kontrkultury, w: Literatura polska 1990-2000, t. I, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2002, s. 260-261. ; 21. M. Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Dyskusja o literaturze lat 90., "Tygodnik Powszechny" 2000, nr 2. ; 22. M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997. ; 23. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004. ; 24. L. Szaruga, Zwyczajny katastrofizm. (Debiuty początku lat dziewięćdziesiątych), "Kultura" Paryż 1994, nr 3. ; 25. P. Śliwiński, Trzy pytania na koniec dziwnej dekady, w: idem, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002. ; 26. Terror szyderców. Z J. M. Rymkiewiczem rozmawia T. Majeran i D. Suska, "Fronda" 1996, nr 6.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

59

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: