Object structure

Title:

Poeci "bruLionu" - kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. "fioletowej" serii publikacji ("bibLioteka" 1992)

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Utkowska, Beata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Polish literature - 20 c. ; Brulion ; postmodernizm

References:

1. M. L. Biedrzycki, Głos z rynsztoka, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 6.
2. P. Czapliński, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002, s. 43.
3. M. Dzień, "bruLion" i prowincja, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 5.
4. A. Grabowski, Siedem prześwitów, "Kresy" 1994, nr 2, s. 180.
5. M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: M. Janion, "Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś", Warszawa 1996.
6. J. Jarzębski, Nowy turniej pokoleń, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 10.
7. R. Grupiński, I. Kiec, Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997, s. 10.
8. J. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003.
9. L. Kołakowski, Kapłan i błazen. (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia), w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, t. II, oprac. Z. Mentzel, Warszawa 1989, s. 178.
10. J. Kornhauser, Barbarzyńcy i wypełniacze, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 3.
11. J. Kornhauser, Po festiwalu złudzeń, "Tygodnik Powszechny" 2000, nr 4.
12. M. Larek, Walka o oryginalność. O debiucie Marcina Świetlickiego. Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010, s. 470.
13. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac. P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996.
14. G. Musiał, Wielki Impresariat czyli o pokoleniu trzydziestolatków, czterdziestolatków i jeszcze trochę, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 1.
15. Nowa polska szkoła kiczu. Z T. Burkiem rozmawia M. Nowicki, "Życie" 2000, nr 70.
16. J. Orska, Rytuał przełomu. Wstęp, w: J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.
17. Pożegnanie z romantyzmem? Z M. Janion rozmawia A. Bernat, "Nowe Książki" 1991, nr 6.
18. S. Sadowski, Literatura jak słup ogłoszeniowy, "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 8.
19. J. Sosnowski, Grześ wśród Rastignaców, "Tygodnik Powszechny" 1995 nr 4.
20. S. Stabro, Związki liryki Jacka Podsiadły z tradycją kontrkultury, w: Literatura polska 1990-2000, t. I, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2002, s. 260-261.
21. M. Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Dyskusja o literaturze lat 90., "Tygodnik Powszechny" 2000, nr 2.
22. M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
23. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004.
24. L. Szaruga, Zwyczajny katastrofizm. (Debiuty początku lat dziewięćdziesiątych), "Kultura" Paryż 1994, nr 3.
25. P. Śliwiński, Trzy pytania na koniec dziwnej dekady, w: idem, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.
26. Terror szyderców. Z J. M. Rymkiewiczem rozmawia T. Majeran i D. Suska, "Fronda" 1996, nr 6.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

59

End page:

70

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund