Object structure

Title:

„Wszystko zaczynało się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Frankowiak, Anita

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Stasiuk, Andrzej (1960-) ; Polish literature - 20-21 c. ; history ; identity

References:

1. J. Andruchowycz, Dwanaście kręgów, tłum. K. Kotyńska, Wołowiec 2008.
2. J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2000.
3. A. Applebaum, Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy, tłum. E. Kulik–Bielińska, Warszawa 2009.
4. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo–Wschodniej XX wieku, Poznań 2000, s. 176.
5. A. Frankowiak, Patroszenie świata. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, http://tygodnik.com.pl (stan z dnia 7 maja 2011 r.).
6. A. Frankowiak, Proza Andrzeja Stasiuka w perspektywie personalizmu Miguela de Unamuno, w: Między Złotym a Srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, pod red. M. Jagłowskiego , D. Sepczyńskiej, A. Frankowiak, Olsztyn 2008, s. 389-396.
7. F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2008.
8. T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2005, s. 26.
9. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 249.
10. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1986, s. 60.
11. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006, s. 21.
12. J. Lengauer, "Fado" - Andrzej Stasiuk (recenzja), cyt. za: www.libertas.pl (stan z dnia 7 maja 2011 r.).
13. Mam romanse z geografią. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Dorota Wodecka, http://wyborcza.pl (stan z dnia 5 czerwca 2011 r.).
14. M. Nawrocki, No więc "Dukla". O prozatorskiej twórczości Andrzeja Stasiuka, "Dekada Literacka" 1998, (4) 140.
15. Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi - Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki, Warszawa 2008.
16. M. Orski, Wszystko było pustym gestem, "Odra" 1995, nr 12, s. 57.
17. L. Ostasz, Potencjalność-byt-chaos-nicość. Rozważania metafizyczne, Kraków 1998, s. 70.
18. Pętelka historii i guzik teraźniejszości, czyli o samotności, lęku i środkowoeuropejskim istnieniu w prozie Andrzeja Stasiuka, "Studia Ełckie" 2008, nr 10, s. 9-17.
19. P. Siemion, Perspektywy rozwoju małych miasteczek, http://niniwa2.cba.pl (stan z dnia 6 maja 2011 r.).
20. Sny o Europie, wybór i red. O. Hnatiuk, tłum. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, R. Rusnak, Kraków 2005.
21. S. Stabro, Witold Gombrowicz - nieprzyswojona lekcja [fragment], http://odra.okis.pl (stan z dnia 5 maja 2011 r.).
22. A. Stasiuk, Dukla, Czarne 1997, s. 83-84.
23. A. Stasiuk, Dziennik pisany później, Wołowiec 2010, s. 121.
24. A. Stasiuk, Dziennik pisany później (recenzja anonimowa), www.zyciewarszawy.pl (stan z dnia 12 maja 2011 r.).
25. A. Stasiuk, Fado, Wołowiec 2006, s. 39.
26. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Czarne 2004, s. 10.
27. A. Stasiuk, Taksim, Wołowiec 2009, s. 188.
28. A. Stasiuk, Zima, Wołowiec 2001.
29. J. Sosnowski, Ach, Kraków 2005.
30. Ch. Tsiolkas, Martwa Europa, tłum. M. Płaza, Warszawa 2010.
31. K. Varga, Gulasz z turula, Wołowiec 2008.
32. A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury, Warszawa 2007, s. 16.
33. Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, pod red. J. Polakowskiej-Kujawy, Warszawa 2006.
34. www.culture.pl (stan z dnia 10 maja 2011 r.).
35. B. Zieliński, Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem, w: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, pod red. idem, Poznań 2002, s. 39-57.
36. S. Żadan, Big Mac, tłum. M. Petryk, Wołowiec 2005.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

71

End page:

81

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund