Object structure

Title:

Szyfr w świecie miłosnego wyznania - uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu)

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Creator:

Maciejewska, Iwona

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

polish literature ; code ; love

References:

1. M. K. d’Arquien, Listy do Jana Sobieskiego, tłum. J. K. Sell, L. Kukulski, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1966, s. 214-240.
2. J. Duda, "Alma Mater" 2008, nr 103, s. 57-61.
3. H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz 1999, s. 51-62.
4. L. Kukulski, Wprowadzenie do: J. Sobieski, Listy do Marysieńki, t. I, Warszawa 1973, s. 17.
5. I. Kulesza-Woroniecka, Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku, Poznań - Wrocław 2002, s. 61-65.
6. P. Lunde, Tajemnice szyfrów. Znaki - symbole - kody - kryptogramy, tłum. G. Fik, E. Kleszcz, Warszawa 2009, s. 8.
7. P. Matuszewska, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999, s. 93.
8. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. i przyp. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 25.
9. A. Sajkowski, Miłość staropolska. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.
10. A. Sajkowski, Nad staropolskim pamiętnikami, Poznań 1964, s. 96.
11. A. Sajkowski, Od "Sierotki" do "Rybeńki", Poznań 1965, s. 175-209.
12. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Białystok 2006, s. 284-287.
13. K. Targosz, Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich, Warszawa 1997, s. 59.
14. T. Żeleński (Boy), Marysieńka Sobieska, Warszawa 1956.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

83

End page:

96

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund